• Versterk ons campagneteam!

  22 november − U heeft het overal kunnen lezen: het gaat goed met Nederland. De VVD is op dit moment de grootste politieke partij en we zijn op koers. Nu willen wij de klus afmaken en werken aan een vrijer, veiliger en welvarender Nederland – ook in de toekomst! Daarom zoeken we leden die ons willen helpen in ons lokale campagneteam. Lees verder

 • Onze nieuwsbrief ontvangen?

  01 januari Lees verder

 • VVD valt met de deur in huis

  15 december − Op 9 en 10 december liep de VVD Apeldoorn door Woudhuis en Osseveld om aan de bewoners te vragen waar zij tevreden over zijn en wat er beter kan. Bewoners reageerden positief en waren over het algemeen erg tevreden. Al zijn er altijd verbeterpunten… Lees verder

 • Hallo, waar zijn we nou helemaal mee bezig?

  27 oktober − De Apeldoorners krijgen geen betere wegen en openbare ruimte, maar wel de rekening voor de plannen van het college. Lees hier de volledige Algemene beschouwingen van de VVD bij de MPB 2017 - 2020. Lees verder

 • Consensus of niet: verbinding Zuidbroek - Zevenhuizen

  13 oktober − De verbinding van de wijkdelen Zuidbroek en Zevenhuizen zorgt al 15 jaar voor hoofdbrekens. De VVD is altijd voor een goede autoverbinding tussen winkelcentrum Anklaar en de voorzieningen in Het Kristal geweest. De raad heeft echter in het verleden anders besloten: auto’s moesten maar omrijden! Dat werkte natuurlijk niet en daarom gingen automobilisten wegen door de wijken heen zoeken die daarvoor niet geschikt waren. Dit leidde tot grote overlast op deze wegen. Allerlei deeloplossingen zijn geprobeerd om dit probleem op te lossen, niets hielp tot nu toe echt. Lees verder

 • Het Apeldoorns Kanaal

  13 oktober − Het Apeldoorns Kanaal loopt als een mooie ‘ader’ door de provincie Gelderland en dwars door Apeldoorn. Veel ideeën zijn er voor het kanaal, maar daar blijft het bij. Lees verder

 • Geen windmolens in Beekbergsebroek

  17 september − "Windmolens moet je plaatsen daar waar het waait!" Staat in het verkiezingsprogramma van de VVD. Op Beekbergsebroek is dat niet het geval. De VVD vindt het dan ook jammer dat de gemeente dit wel een geschikte plek vindt. Lees verder

 • Uitgeregeerd? (Algemene Beschouwing Voorjaarsnota 2016)

  09 juni − Dit is de voorlaatste Voorjaarsnota, die richting moet geven aan de voorlaatste Meerjarenbegroting. Het college verzuimt echter om fundamentele keuzes te maken. Er staan wel allerlei opties in het stuk, maar die zijn vaag en kosteloos. Zo gaat “duurzaamheid” opeens ook over personeelsbeleid??? En zelfs na een vraag over de “digitale realiteit” hebben we geen idee wat de plannen zijn en tegen welke kosten. Lees verder

 • Motie “Accommodatie door innovatie”

  30 mei − De door de VVD ingediende motie "Accommodatie door Innovatie", behandeld tijdens de raadsvergadering van donderdag 26 mei, is mede ingediend door alle partijen en is daardoor uiteraard ook met algemene stemmen aangenomen! Lees verder

 • Geen supermarkt op locatie Westpoint!

  19 mei − Op 12 mei j.l. werd er na een lang proces besloten over het bestemmingsplan Handelsstraat 2 (Westpoint). VVD heeft tegen het plan gestemd, hier kunt u lezen waarom. Lees verder

 • Schriftelijke vragen van de VVD fractie Apeldoorn omtrent overlast gevende jongeren

  11 mei − De VVD fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aangaande de inzet van de THOR in Apeldoorn ten aanzien van overlastgevende jongeren. Lees verder

 • Bakkie Doen? VVD Apeldoorn draagt sport een warm hart toe tijdens de Toertocht Giro Gelderland

  28 april − Op zondag 1 mei zal de VVD vermoeide fietsers uitnodigen voor een lekkere kop koffie en een stuk Haags krentenbrood. Bij de Sociëteit aan de Kerklaan, 100 meter voor de finish in Apeldoorn, zal er tussen 13:00 uur en 17:00 uur bij een echte koffietruck gepraat kunnen worden over wat u bezig houdt. Lees verder

 • Vraag het dan niet!

  14 april − Het College van B&W heeft het besluit genomen om een groep van 70 tot 100 statushouders te huisvesten in Huize Vrijland in Wenum Wiesel. Gegeven de druk die er op de gemeente ligt om dit jaar 437 statushouders op te nemen, is dit een logische beslissing. Je vraagt je alleen af wat er met de inspraak is gebeurd die overwegend concludeerde dat dit geen goed idee is. Lees verder

 • Bestemmingsplan Julianatoren

  04 april − Na jaren discussiëren en inspraak stond er dus eindelijk het nieuwe bestemmingsplan voor de Julianatoren op de raadsagenda en is aangenomen. Lees verder

 • Werkbezoek Omnizorg

  03 maart − De VVD fractie gaat regelmatig op bezoek bij bedrijven en instellingen in de gemeente Apeldoorn. Op 2 maart jl. was Omnizorg aan de beurt. We werden gastvrij ontvangen door de manager bedrijfsvoering, twee medewerkers en een cliënt. Lees verder

 • Camerabeveiliging in Apeldoorn

  02 maart − De VVD is blij dat het onderwerp over camerabeveiliging op de agenda stond van de politieke markt van 18 februari. Belangrijk om met elkaar over te spreken, om het indirect te kunnen hebben over het veiligheidsgevoel van onze burgers. Camerabeveiliging mag ingezet worden ter bescherming van eigendommen en personen. Waarbij duidelijk de nut en noodzaak beschreven en uitgelegd moeten worden om het daadwerkelijk te doen. Lees verder

 • Politiek Café bij Remeha: Duurzaamheid

  © Renee Teunissen

  24 februari − Begin februari was het VVD Politiek Café op bezoek bij Remeha (www.remeha.nl) om over duurzaamheid in Apeldoorn te discussiëren, vooral over de rol van de gemeente daar in. Nou, daar zijn we niet helemaal uitgekomen! Lees verder

 • Schuldhulpverlening en inkomenseffecten

  07 januari − Begin december 2015 is het nieuwe 'Kader schuldhulpverlening' besproken. De VVD vindt dat de gemeente het al goed doet en dat de voorgestelde aanscherpingen, vooral praktisch ingestoken en klantgericht, welkome verbeteringen zijn. De VVD heeft dus ook ingestemd met dit nieuwe kader. Lees verder

 • Doorbraak ontsluiting Zevenhuizen-Zuidbroek

  18 december − Al 15 jaar is er onzekerheid bij de bewoners van Zevenhuizen-Zuidbroek over de ontsluiting tussen beide stadsdelen. Lees verder

 • Kaderstelling schuldhulpverlening

  17 december − Op de politieke markt heeft de VVD bij de behandeling van de kaderstelling schuldhulpverlening gepleit voor het inzichtelijk maken van de inkomenseffecten van ons Apeldoorns beleid. Lees verder