• Onze nieuwsbrief ontvangen?

  01 januari Lees verder

 • Bakkie Doen? VVD Apeldoorn draagt sport een warm hart toe tijdens de Toertocht Giro Gelderland

  28 april − Op zondag 1 mei zal de VVD vermoeide fietsers uitnodigen voor een lekkere kop koffie en een stuk Haags krentenbrood. Bij de Sociëteit aan de Kerklaan, 100 meter voor de finish in Apeldoorn, zal er tussen 13:00 uur en 17:00 uur bij een echte koffietruck gepraat kunnen worden over wat u bezig houdt. Lees verder

 • Vraag het dan niet!

  14 april − Het College van B&W heeft het besluit genomen om een groep van 70 tot 100 statushouders te huisvesten in Huize Vrijland in Wenum Wiesel. Gegeven de druk die er op de gemeente ligt om dit jaar 437 statushouders op te nemen, is dit een logische beslissing. Je vraagt je alleen af wat er met de inspraak is gebeurd die overwegend concludeerde dat dit geen goed idee is. Lees verder

 • Bestemmingsplan Julianatoren

  04 april − Na jaren discussiëren en inspraak stond er dus eindelijk het nieuwe bestemmingsplan voor de Julianatoren op de raadsagenda en is aangenomen. Lees verder

 • Werkbezoek Omnizorg

  03 maart − De VVD fractie gaat regelmatig op bezoek bij bedrijven en instellingen in de gemeente Apeldoorn. Op 2 maart jl. was Omnizorg aan de beurt. We werden gastvrij ontvangen door de manager bedrijfsvoering, twee medewerkers en een cliënt. Lees verder

 • Camerabeveiliging in Apeldoorn

  02 maart − De VVD is blij dat het onderwerp over camerabeveiliging op de agenda stond van de politieke markt van 18 februari. Belangrijk om met elkaar over te spreken, om het indirect te kunnen hebben over het veiligheidsgevoel van onze burgers. Camerabeveiliging mag ingezet worden ter bescherming van eigendommen en personen. Waarbij duidelijk de nut en noodzaak beschreven en uitgelegd moeten worden om het daadwerkelijk te doen. Lees verder

 • Politiek Café bij Remeha: Duurzaamheid

  © Renee Teunissen

  24 februari − Begin februari was het VVD Politiek Café op bezoek bij Remeha (www.remeha.nl) om over duurzaamheid in Apeldoorn te discussiëren, vooral over de rol van de gemeente daar in. Nou, daar zijn we niet helemaal uitgekomen! Lees verder

 • Schuldhulpverlening en inkomenseffecten

  07 januari − Begin december 2015 is het nieuwe 'Kader schuldhulpverlening' besproken. De VVD vindt dat de gemeente het al goed doet en dat de voorgestelde aanscherpingen, vooral praktisch ingestoken en klantgericht, welkome verbeteringen zijn. De VVD heeft dus ook ingestemd met dit nieuwe kader. Lees verder

 • Doorbraak ontsluiting Zevenhuizen-Zuidbroek

  18 december − Al 15 jaar is er onzekerheid bij de bewoners van Zevenhuizen-Zuidbroek over de ontsluiting tussen beide stadsdelen. Lees verder

 • Kaderstelling schuldhulpverlening

  17 december − Op de politieke markt heeft de VVD bij de behandeling van de kaderstelling schuldhulpverlening gepleit voor het inzichtelijk maken van de inkomenseffecten van ons Apeldoorns beleid. Lees verder

 • Waarom de VVD tegen het evenementenbeleid stemt

  26 november − Balans tussen levendigheid en leefbaarheid, daar gaat het wat de VVD betreft over als het over evenementen gaat. Deze balans vindt je niet in het stadhuis met alleen wat insprekers die nauwelijks invloed hebben, maar na een zorgvuldig gelopen proces door de stad en voor de stad. In dit geval vindt de VVD dat dat onvoldoende is gedaan en stemt daarom tegen dit voorstel. Lees verder

 • Algemene Beschouwing MPB 2016-2019

  12 november − Vanavond, 12 november 2015, zijn de Algemene Beschouwingen voor de Meerjarenprogrammabegroting 2016-2019. De inbreng van de VVD kunt u hier lezen. Lees verder

 • Kansen voor de sport?

  15 oktober − Het college van Apeldoorn komt niet met een sportnota naar de raad, maar met een sportagenda, een ‘Tutti frutti’ aan ideeën. Lees verder

 • Politiek Café Werken naar vermogen

  08 oktober − "In Den Haag hebben ze zelf een afstand tot de arbeidsmarkt!" Met deze stelling introduceerde Hans Hogeveen afgelopen maandag 28 september zijn visie als ondernemer op de invloed die politiek Den Haag heeft op zijn ambitie dat iedereen mag meedoen. Lees verder

 • Werkbezoek Julianatoren

  06 oktober − Op vrijdag 25 september heeft een groot deel van de Apeldoornse VVD fractie een werkbezoek afgelegd bij Julianatoren (voorheen: Familiepretpark Koningin Julianatoren). Lees verder

 • Draagvlak belangrijkst bij keuze opvanglocaties voor Asielzoekers

  24 september − Gelukkig is bij de noodopvang gebleken dat Apeldoorners gastvrij en hulpvaardig zijn. Dat blijft hopelijk zo bij de reguliere opvang, waar we het nu over hebben, maar daarbij is draagvlak van wezenlijk belang voor het succes van een opvangcentrum. Voor de VVD is draagvlak dus het belangrijkste criterium bij de keuze voor locaties om asielzoekers op te vangen. Lees verder

 • Trots op inzet Apeldoorners voor noodopvang Americahal

  © Erica Schmahl

  03 september − "Iedereen heeft het recht om als mens behandeld te worden, daarom is de VVD trots dat Apeldoorn en haar inwoners de verantwoordelijkheid nemen om hulp te bieden in noodsituaties" Lees verder

 • De VVD, economie & duurzaamheid: motie 'Groene euro's '

  24 juni − Op 18 juni 2015 is door alle partijen in de raad, behalve D'66 en het CDA, de door de VVD opgestelde motie 'Groene Euro's' aangenomen. Deze motie roept het college op om per september a.s. een actieplan op te stellen gericht op het versnellen van de verbetering van de energieprestaties van de huizen en andere gebouwen in Apeldoorn. Lees verder

 • Van oud naar nieuw

  07 juni − Dinsdag 26 mei stond de Provinciale Staten Gelderland tweemaal in het teken van “Oud naar Nieuw”. Het was de laatste dag waarop het ambtelijke en politieke apparaat van de Provincie Gelderland actief was vanuit het Huis der Provincie in Arnhem en ook de dag waarop de leden van de Provinciale Staten de nieuwe Eerste Kamer kozen. Lees verder

 • Gouden eieren

  10 mei − Op 18 maart vonden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. Veel partijen hebben volop campagne gevoerd in Gelderland om in de nieuwe Statenperiode (weer) mee te mogen draaien in de Gelderse politiek. Ook de VVD heeft vele activiteiten georganiseerd in de provincie waaronder in Apeldoorn. Lees verder