• Trots op inzet Apeldoorners voor noodopvang Americahal

  © Erica Schmahl

  03 september − "Iedereen heeft het recht om als mens behandeld te worden, daarom is de VVD trots dat Apeldoorn en haar inwoners de verantwoordelijkheid nemen om hulp te bieden in noodsituaties" Lees verder

 • De VVD, economie & duurzaamheid: motie 'Groene euro's '

  24 juni − Op 18 juni 2015 is door alle partijen in de raad, behalve D'66 en het CDA, de door de VVD opgestelde motie 'Groene Euro's' aangenomen. Deze motie roept het college op om per september a.s. een actieplan op te stellen gericht op het versnellen van de verbetering van de energieprestaties van de huizen en andere gebouwen in Apeldoorn. Lees verder

 • Van oud naar nieuw

  07 juni − Dinsdag 26 mei stond de Provinciale Staten Gelderland tweemaal in het teken van “Oud naar Nieuw”. Het was de laatste dag waarop het ambtelijke en politieke apparaat van de Provincie Gelderland actief was vanuit het Huis der Provincie in Arnhem en ook de dag waarop de leden van de Provinciale Staten de nieuwe Eerste Kamer kozen. Lees verder

 • Gouden eieren

  10 mei − Op 18 maart vonden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. Veel partijen hebben volop campagne gevoerd in Gelderland om in de nieuwe Statenperiode (weer) mee te mogen draaien in de Gelderse politiek. Ook de VVD heeft vele activiteiten georganiseerd in de provincie waaronder in Apeldoorn. Lees verder

 • Gastcollege Eric Wiebes

  13 maart − Op 12 maart werd staatssecretaris Eric Wiebes door het Veluws College en VVD Apeldoorn gevraagd een gastcollege te verzorgen voor eindexamenleerlingen HAVO/VWO op het Veluws College 'Walterbosch'. Lees verder

 • Giro d'Italia in Apeldoorn

  26 februari − In mei 2016 komt de Giro d'Italia voor drie dagen naar Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn is gevraagd door de provincie Gelderland om daaraan deel te nemen en een financiële bijdrage te leveren, samen met Arnhem en Nijmegen. Het definitieve besluit en het tekenen van de overeenkomst met het organisatiecomité (RCS) is in september 2015. Lees verder

 • De Acht van Apeldoorn

  04 februari − Zomaar een zaterdagochtend in oktober, koffie, ontbijt, de Stentor en ineens de zag ik de oproep voor een tweede Stentorteam! Ik weet nog goed dat ik dacht; misschien moet ik dat maar doen, ben immer sportwoordvoerder in de fractie, zal toch wel niet worden uitgekozen, maar wel mijn goede intenties laten zien. Oké, verstand op nul, zonder overleg op het laatste moment toch maar aangemeld. Lees verder

 • Zo snel mogelijk op naar de 170.000 inwoners!

  02 februari − Met deze boodschap is de VVD de bespreking ingegaan op 22 januari 2015 over de drie strategische kerndoelen van Apeldoorn: comfortabele gezinsstad, toeristisch toplandschap en het stimuleren van innovatie. Dit alles op basis van enkele zeer vage notities van het college. Lees verder

 • Definitief: winkel mag zondags open

  30 januari − Apeldoorners kunnen winkelen wanneer ze willen, via internet en in bijv. Arnhem. Vanaf nu kunnen ze ook in hun eigen stad op alle zondagen terecht. Het vrijgeven van de winkeltijden doen we voor onze inwoners. Lees verder

 • Kerstwensactie

  18 december − Vorig jaar organiseerde de VVD in Apeldoorn de 'kerstwensactie'. Een initiatief om van op de hoogte te blijven van actuele onderwerpen in Apeldoorn en omgeving. Onder het genot van een oliebol en appelflap deelde menig Apeldoorner zijn of haar wensen voor 2014. Lees verder

 • Armoedebeleid

  24 november − In het VVD programma geven we al aan dat de VVD een overheid wil die mensen niet gevangen houdt in uitkeringen of andere vormen van armoedebeleid, maar juist stimuleert om iets van hun leven te maken. Een warm hart en goede steun voor mensen die echt niet meer mee kunnen komen. Lees verder

 • Eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014

  20 november − Uitkeringsgerechtigden ontvangen dit jaar een eenmalige eindejaarsuitkering om hen te compenseren voor koopkrachtverlies. Dit heeft het kabinet onder leiding van de VVD besloten. Lees verder

 • EINDELIJK... De winkels op zondag open

  15 november − Er komt ruimte voor de winkeliers in Apeldoorn om op zondag van 12.00 tot 18.00 open te zijn. In de dorpen mogen de winkeliers de hele zondag open zijn. Dat is in het kort de uitkomst van het winkeltijdendebat. Lees verder

 • PERSBERICHT: VVD en SGP stellen vragen inzake aanvullend raadsvoorstel MPB 2015-2018

  07 november − De raad heeft zeer onlangs van het college een aanvullend raadsvoorstel gehad, gedateerd 6 november 2014, met nieuwe informatie rond de MPB. Er is sprake van forse bijstellingen, waardoor het de vraag is of er nu een fors gat van miljoenen euro’s in de begroting zit. Lees verder

 • Parels voor de zwijnen

  06 november − Speciaal voor vanavond heb ik mijn parelketting omgedaan. Niet om de aandacht af te leiden en niet om het ouderwetse imago van VVD dames met parels om te buigen, maar wel omdat het goed past in de visie van de Volkspartij voor vrijheid en democratie in Apeldoorn. Lees verder

 • VVD Apeldoorn wil verdubbeling Europaweg

  04 oktober − Tijdens de VVD Gelderland vergadering, 6 oktober jl, is het verkiezingsprogramma voor de provinciale verkiezingen 2015 vastgesteld. Er waren veel amendementen op het gebied van mobiliteit, waarbij de VVD programma commissie positief adviseerde over de veilige aansluiting van Apeldoorn op de A1 incl. de verdubbeling van de N308 (Europaweg) en een betere ontsluiting van Culemborg op de A2 . Lees verder

 • Wie bepaalt wanneer de winkels open zijn? Deel 2

  28 september − Dat gaat de gemeenteraad nu verder bepalen. De VVD heeft goed geluisterd naar de insprekers tijdens de hoorzitting gisteren. Er waren veel ondernemers met de boodschap: “Laat ons ondernemen, laat ons de klant bedienen. Anders raken we klanten kwijt aan internet of omliggende steden”. Juist in deze lastige tijd is de zondagomzet broodnodig om ontslagen en faillissement te voorkomen. De zondagse huur is al betaald en de extra uren worden deels uit de bestaande bezetting gehaald. Lees verder

 • Wie bepaalt wanneer de winkels open zijn?!

  18 september − Als het aan de VVD ligt, bepaalt de maatschappij dat. Waarbij de klanten kiezen wat voor hen handige momenten zijn om te winkelen. De winkeliers kunnen daarop inspelen door op die tijdstippen open te zijn. Lees verder

 • Real-X naar Zwitsalterrein

  12 september − Na 3 verhuizingen en onzekerheid krijg Real-X voor de komende 10 jaar een nieuw onderkomen op het “Zwitsalterrein”. De VVD fractie heeft een aantal argumenten om dit voorstel van het college te steunen. Lees verder

 • VVD helpt mee voor "Heel Apeldoorn Rein"

  15 mei − In het kader van de gestarte campagne "Heel Apeldoorn Rein", heeft een deel van de fractie van de VVD Apeldoorn haar werkkleding aangetrokken. Met als belangrijkste doel, het verwijderen van de geplakte VVD Like stickers in Apeldoorn. Lees verder