VVD Apeldoorn

De VVD staat voor een positieve levenshouding, waarbij keuzevrijheid, 
eigen verantwoordelijkheid en respect voor de vrijheid van het individu centraal staan.

Iedereen is primair zelf verantwoordelijk voor gebruik van de geboden ruimte en het benutten van kansen. De overheid houdt afstand en richt zich op die taken die alleen collectief kunnen worden opgepakt. Bijvoorbeeld zorg voor de zwaksten in de samenleving, veiligheid en inrichting van de openbare ruimte. Goede infrastructuur is de aorta van de stad, voor ons een belangrijke kerntaak. De gezondmaking van het gemeentelijk huishoudboekje is voor de VVD eerste prioriteit. De zorgelijke financiële positie dwingt tot keuzes. Liever verdere verkleining van de overheid dan lastenverzwaring voor inwoners en bedrijven. Ondersteun de lokale economie, laat ruimte voor ondernemerschap & innovatie.  Kies als overheid voor een “ja mits” in plaats van “nee, tenzij”.  Een sterke VVD-fractie staat garant voor kansen voor de lokale economie.