Roel van Swam

© Rob Voss

Contactgegevens

Telefoon: 06 20 54 12 53

E-mail: r.vanswam@apeldoorn.nl


Wie ben ik?

Jaargang 1961, sinds 1967 woonachtig in Apeldoorn, sinds 1984 in het prima Beekbergen. Getrouwd met Aida uit Indonesië, één zoon. Ik hou van sporten (maar dat komt er te weinig van met een baan en raadslidmaatschap), auto’s, lezen en schaken. Ik ben gedreven in alles wat ik doe, hou van teamwerk in beroep en hobby. Met de ervaringen uit het werken in het verre buitenland geloof ik hartstochtelijk dat onze vrijheid het waard is om beschermd te worden, dat was en is dan ook mijn primaire drijfveer om politiek actief te worden.


Wat doe ik?

Ik werk als contractmanager hoofdzakelijk op grote Ruimte voor de Rivier-achtige projecten, waarbij de opgaven zowel inhoudelijk als bestuurlijk complex zijn. Na 10 internationaal te hebben gebaggerd ben ik in 1998 terug in Nederland gekomen. Via 3 jaar bedrijfsleider bij een aannemer, werk ik sinds 2001 als consultant. Sinds 2004 zet ik mij al voor de VVD-fractie in, omdat ik graag een bijdrage lever aan het vanuit een liberale visie verbeteren van Apeldoorn, de mooiste gemeente van Nederland.


Wat wil ik?

Een duurzaam en groen Apeldoorn met voldoende woningen en bedrijventerreinen om  mensen en bedrijven die zich willen vestigen in onze prachtige gemeente de ruimte te geven. Om deze ruimte te geven is uitbreiding van Apeldoorn nodig, die via een liberale invulling van de Omgevingswet kan worden gerealiseerd.


Waar maak ik mij hard voor?

Een verduurzaming van onze woningen die voor iedereen betaalbaar blijft is essentieel om de kansen die daar liggen te verzilveren. Een inrichting van de openbare ruimte die inspeelt op de klimaatverandering. Ongelijkvloerse kruisingen van wegen en spoor, beter voor de doorstroming, de veiligheid en het milieu. Meer woningbouw, in de stad, maar zeker ook in de dorpen om de leefbaarheid op peil te houden.

Verder ben ik aanspreekpunt voor de dorpen Beekbergen, Klarenbeek, Lieren, Loenen & Oosterhuizen.

Momenteel ligt mijn zwaartepunt, naast de controle op de uitgaven, op het stimuleren van de verduurzaming: daar liggen enorme kansen voor burgers en bedrijven (lagere lasten, schonere leefomgeving), banen en kennis, maar dan moet de gemeente wel een heldere lijn uitzetten, regels verminderen en aanjagen.