Gert-Jan Walgemoed

© Rob Voss

Contactgegevens

Telefoon: 06 50 61 27 43

E-mail: g.walgemoed@apeldoorn.nl


In 2006 ben ik in Apeldoorn komen wonen. Het was eerst even wennen. Ik heb sinds mijn 18e in steden als Enschede, Groningen en Zwolle gewoond. Dan is Apeldoorn “anders”. Maar al snel weet je: Apeldoorn is positief anders. Een uitgestrekte en groene stad liggend tussen schitterende natuur. Een uitgebreid aanbod aan winkels en voorzieningen. En niet in de laatste plaats: een plek waar vele tienduizenden Apeldoorners en forenzen werken in het economische hart van Nederland.

Dat is de stad waar ik mij graag voor inzet. Een stad met betrokken inwoners verdient een betrokken gemeente. Een gemeente die helpt en regelt waar het nodig is en een stap terugzet waar het kan. Zoals bijvoorbeeld bij het vaststellen van de belastingen. Gelukkig hebben we in het coalitieakkoord geregeld dat de Onroerend Zaak Belasting jaarlijks met niet meer dan de inflatie wordt verhoogd.

In mijn eerste periode in de gemeenteraad (2014-2018) ben ik druk geweest met de opvang van vluchtelingen in Apeldoorn zoals bijvoorbeeld bij de geplande huisvesting van statushouders in Huize Vrijland in Wenum Wiesel. De VVD vindt het belangrijk om statushouders te helpen met het vinden van woonruimte en de integratie in onze maatschappij. Tegelijk vinden we dat de menselijke maat hierbij niet uit het oog mag worden verloren. Bij Huize Vrijland had de buurt veel praktische bezwaren over bijvoorbeeld de afstand tot de “bewoonde wereld”, brandveiligheid e.d. Hele terechte bezwaren die soms werden weggewuifd onder het mom van “onderbuikgevoelens”. Daar doe ik niet aan mee. Liever zet ik me positief in door het mogelijk te maken om nieuwe en innovatieve ideeën te mogen gebruiken voor de huisvesting van alle woningzoekenden. Mijn motie “Accommodatie door innovatie” is op 26 mei 2016 met algemene stemmen aangenomen.

Begin 2018 heb ik samen met D66 een motie ingediend om een kinderburgemeester aan te stellen. Deze motie werd ook met algemene stemmen aanvaard. Aanvankelijk werd er door velen gedacht: Waarom is dat nodig, hebben we geen belangrijker zaken aan ons hoofd? We hebben sinds eind 2018 een kinderburgemeester en we kunnen zeggen dat het nu al een groot succes is. Een kinderburgemeester verbindt, niet alleen met kinderen, maar ook met de hele gemeente zoals blijkt uit de vele enthousiaste reacties in de krant en op social media.

Verbinding zoeken is belangrijk, ook op het gebied van duurzaamheid. Er is veel onrust, zeker bij mensen met oudere huizen. Moeten we allemaal “van het gas af”? Wanneer gaat dan gebeuren? Is er wel voldoende (groene) elektriciteit? Wat gaat dat kosten? Het is aan de gemeente om helderheid te verschaffen. Daarvoor is onderzoek nodig. Mijn motie “Warm water – stof tot samenwerking” roept op om snel, in samenwerking met het bedrijfsleven, te onderzoeken of huizen te verwarmen zijn met groene waterstof. Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen.

Begin 2019 ben ik teruggekeerd in de gemeenteraad. Dit viel samen met verontrustende mededelingen over tekorten in de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Sindsdien ben ik erg druk met dit dossier. De VVD wil dat de jeugdzorg teruggaat naar de bedoeling van de jeugdwet. We willen nu eindelijk een hulpverlener per gezin, de regie naar het gezin en meer tolerantie voor iets afwijkend gedrag. Het is niet normaal dat 1 op de 8 kinderen met jeugdzorg te maken krijgt. Hier gaan we samen met onze partners in de gemeenteraad, maar ook met aanbieders, het onderwijs en bovenal de inwoners van Apeldoorn aan werken.

Ik ben een verbindende, doortastende en ondernemende bestuurder. Mijn portefeuilles zijn jeugd, werk, onderwijs, sport, mobiliteit, economie, financiën, belastingen en publieke dienstverlening. Verder ben ik woordvoerder voor de wijken De Sprengen en Kerschoten en de dorpen Hoog Soeren, Wenum-Wiesel en Beemte-Broekland.