Locatieprofielen; zin of waanzin?

“Balans tussen levendigheid en leefbaarheid, daar gaat het wat de VVD betreft over als het over evenementen gaat. Deze balans vind je niet in het stadhuis met alleen wat insprekers die nauwelijks invloed hebben, maar na een zorgvuldig gelopen proces door de stad en voor de stad.”

Dit schreef ik in 2015 naar aanleiding van onze tegenstem tegen het evenementen beleid. Dit kon volgens de VVD geen beleid heten en niet los gezien worden van de locatieprofielen die “op korte termijn” aan de raad zouden worden voorgelegd.

Na ruim anderhalf jaar, waarin we al schriftelijk en mondeling vragen stelden (Schriftelijke vragen juni 2016), lag er eindelijk een stuk voor.

Dit stuk leverde niet de gewenste duidelijkheid. Sterker nog: Mensen werden boos! Wat de VVD betreft terecht. Het college wil niet alleen het aantal evenementen beperken en gaat daarmee voorbij aan samenwerkingsverbanden die, mede op verzoek van de raad, tot stand zijn gekomen. Nee, het college wil volgens dit stuk vooral fluisterconcerten toestaan, maar als ze zelf een feestje willen vieren mag er vol op het orgel worden gegaan!

Evenementen zijn voor de stad van groot belang. De stad wordt er bruisender en aantrekkelijk van. De afgelopen jaren kunnen we steeds meer genieten van leuke en bijzondere evenementen. Niet alleen vanuit het stadhuis georganiseerd, maar vooral door de inwoners en ondernemers.

Om rechtszekerheid en duidelijkheid te scheppen, zijn de locatie profielen van groot belang. Om mee te praten moet je weten hoe een en ander is opgezet. Maar ook de gemeente moet weten hoe geluid zich gedraagt en wat de eisen van artiesten zijn. Verschillende insprekers hebben daar op gewezen.

De raad heeft de locatieprofielen terug gestuurd naar het college met de opdracht nu ECHT in gesprek te gaan. Kennelijk was anderhalf jaar niet genoeg om de vraag van insprekers en raadsleden uit te werken. Het college koos voor een op een met een wijkraad of een ondernemer maar sloeg de dialoog met de stad over.

Dit jaar kunnen de evenementen nog doorgaan. De VVD wil dat het nieuwe stuk geen boosheid maar tevredenheid oproept maar leidt tot reuring in positieve zin!

Het doel moet zijn: Evenwicht in levendigheid en leefbaarheid met een bruisende stad tot gevolg!


Jenny Elbertsen

Raadslid VVD Apeldoorn