LEF | Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota 2017

VOORJAARSNOTA 2017

LEF

Laten we durven, lef tonen, dingen aanpakken, doen. Dat spreekt de VVD aan. Niet omdat Griet op de Beeck het zo mooi verwoordt, maar omdat het bij ons past. Wij worden moe van: blijven ontwikkelen, blijven plannen en dan alweer een nieuwe aanpak bedenken zonder dat de huidige aanpak beoordeeld is.

Het is lef om te investeren in doorrijden op de ring. Het kost tijd, maar de tunnel in de laan van Osseveld, 4 baans (geweldig) is bijna rond. En dan kan de schop in de grond. Er is geld voor de verbreding van de laan van Zevenhuizen. Wat de VVD mist is de derde ontsluiting van Zuidbroek op de Deventerstraat. De woningbouw trekt aan dus die weg is snel nodig. De tunnel onder de Laan van Spitsbergen, komt iets later, dus daar stellen we volgend jaar geld voor beschikbaar.

Het is lef om de OZB alleen met de inflatie te verhogen. Op termijn haalt de gemeente 3 miljoen euro minder op bij haar inwoners. Dat betekent dat de gemeente gaten vult door te schuiven binnen het eigen domein. Keuzes in de ambities zijn nodig omdat er niet genoeg geld is. De VVD vindt dat prima en het sluit goed aan bij de afspraken die daar over in 2014 gemaakt zijn.

De raad heeft lef om een fonds voor duurzaamheid in te stellen. Zo’n fonds maakt het makkelijker voor inwoners en bedrijven om te investeren in duurzaamheid. Waardoor de economie groeit en de woonlasten dalen. De motie “Groene Euro’s” is van juni 2015 en de vraag is wanneer gaat het college wat doen? De raad vraagt in het VJN debat om meer snelheid met betrekking tot duurzaamheid, maar het college houdt vast aan hun eigen kruimelwerk.

Het is lef om in de Maten een proef te doen om de woonomgeving te verbeteren. Er wordt al heel lang over gepraat. Nu gaan we wat doen. Bewoners geven aan dat ze zich onveilig voelen door de slechte verlichting. VVD gaat ervan uit dat “veiligheid” zwaarder weegt dan “mooi”, bij de keuze van de lantarenpalen.

Is er drie ton nodig voor een nieuw perspectief en groots denken over de binnenstad? Als het aan de VVD ligt doen we praktische dingen. Gastvrij zijn door parkeren goed te regelen. Dan bedoelen we, bereikbaarheid, openingstijden en prijzen. Te hoge prijzen is wat veel bezoekers noemen als verbeterpunt. Lage prijzen of steeds lagere uurtarieven zorgen voor een langer verblijf en dus een levendiger binnenstad.

Het eerste stuk tekst van de voorjaarsnota is nogal zweverig. Mijn favoriete zin is: “Het antwoord kan alleen gevonden worden in de dans van overheid en samenleving om zo het ritme van de inclusieve samenleving te vinden”. En wat ik me dan voorstel is de overheid die zwaar en lomp op de tenen van de samenleving gaat staan.

Een voorbeeld hiervan is de sportagenda. Sportclubs kunnen plannen indienen voor maatschappelijke activiteiten. De gemeente steekt er veel energie in, maar het loopt niet. Heb dan het lef om de bal weer bij de sportclubs te leggen en terug te gaan naar de jeugdsubsidie, een bedrag per jeugdlid. Voor de gemeente makkelijk en goedkoop. Voor de clubs sluit dat aan op hun activiteiten, sporten en jongeren werven om het voortbestaan van de club te garanderen.

Laten we zorgen dat de inwoners lekker kunnen doorrijden, minder belasting betalen, lekker kunnen sporten en zich fijn voelen in Apeldoorn. Want leven is het meervoud van lef.Erica Schmahl