Gezocht: bestuurslid tevens scout

Het VVD netwerk Apeldoorn-Brummen heeft weer plek voor een ambitieuze liberaal. Vind je het leuk om hierin als bestuurslid, en tevens scout, van het Netwerk VVD Apeldoorn-Brummen het voortouw te nemen? Dan komen we graag met jou in contact.

Elk bestuurslid is tevens portefeuillehouder van een aandachtsgebied. We zijn nu op zoek naar een kandidaat die de portefeuille Scouting invulling geeft.


Rol van bestuurslid

Als bestuurslid van een lokaal netwerk ben je samen met je collega-bestuursleden verantwoordelijk voor het bestuur en de algemene leiding van de VVD Apeldoorn-Brummen. Het bestuur bestaat op dit moment uit negen leden en wordt gekozen door de leden van het lokaal netwerk Apeldoorn-Brummen.

De vereniging heeft geen medewerkers in dienst en de bestuursfuncties zijn onbezoldigd.


Rol van voorzitter Scoutingcommissie

Als voorzitter van de Scoutingcommissie ben je de eerstverantwoordelijke voor het scouten en begeleiden van nieuwe VVD leden. Namens het bestuur verwelkom je nieuwe leden en wanneer nieuwe leden dat wensen organiseer je samen met één van de fractieleden een kennismakings(scout)gesprek. Heeft een lid de ambitie om zich in te zetten voor een liberalere gemeente, provincie en/of Nederland dan ondersteun je hem of haar in het leggen van de juiste netwerkcontacten binnen de partij.

Geïnteresseerd?

Stuur dan voor 8 oktober a.s. je motivatie en een kort cv aan Peter Ambagtsheer, voorzitter VVD Netwerk Apeldoorn-Brummen – voorzitter.vvdapeldoorn@gmail.com

Voor nadere informatie over de vacature neem je contact op met Jan Meems, bestuurslid en huidig voorzitter van de Scoutingcommissie – 06 21 59 36 99 of scouting.vvdapeldoorn@gmail.com