03. Waar we zuinig en zinvol met ons belastinggeld omgaan

De gemeente Apeldoorn heeft zware economische jaren achter de rug. Gelukkig zijn de gemeentefinanciën nu een stuk beter op orde. Iedereen heeft hier aan moeten bijdragen. De toekomst ziet er beter uit. Maar we zijn er zeker nog niet helemaal. Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Dit geld moet daarom zuinig en zinvol worden besteed. De gemeente heeft duidelijke taken, het is belangrijk dat dáár het geld aan wordt uitgegeven.

De VVD maakt zich hard voor:

  • Jouw portemonnee, je bent geen pinautomaat; de gemeente kan ook zuiniger doen
  • Jou als woningbezitter, dus geen verhoging van de OZB en we halen dit niet via de ondernemers terug
  • Een streng huishoudboekje voor de gemeente
  • Minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen
  • Dat meevallers, zoals de eventuele precariogelden, worden ingezet voor gemeentelijke investeringen die voor álle inwoners belangrijk zijn; denk aan het verbeteren van de openbare ruimte
  • Vergroenen van de gemeentelijke belastingen