06. Waar werken en ondernemen heel normaal is

Ondernemers en hun bedrijven zijn onmisbaar in een bloeiende en groeiende gemeente. Ondernemen is goed voor de werkgelegenheid, maar ook voor innovatie. Daar hoort bij dat jij als ondernemer de ruimte krijgt om te ondernemen, met weinig regels, eisen en lage belastingen. Daartegenover staat de verwachting dat er nieuwe toekomstbestendige banen ontstaan door innovatieve samenwerkingen en investeringen in bijvoorbeeld het MKB. Wie werkt, investeert in en voor zichzelf, maar ook in de toekomst van de gemeente en de economie.

De VVD maakt zich hard voor:

  • Apeldoorn als gastvrije gemeente voor alle ondernemers
  • Makkelijke vestiging van winkels in dorp en wijk
  • Dat jij als winkelier zelf bepaalt wanneer je open bent en dat het ook duidelijk is voor iedereen
  • Start-ups
  • Ontwikkeling van bedrijventerreinen
  • Onze boeren, zodat zij ruimte hebben om te ondernemen
  • Oplossen van leegstand, minder regels
  • Het mogelijk maken van vermenging van functies
  • Duurzaam ondernemen
  • Werk voor iedereen