09. Waar je ruimte krijgt om mee te doen en elkaar helpt

Soms heb je hulp nodig om de juiste baan of school te vinden. Niet iedereen heeft mensen om zich heen die kunnen helpen. De gemeente heeft een springplank en waar nodig een vangnet om je verder te helpen. Dit kan alleen samen met goede vrijwilligers, dorps- en wijkraden, sportverenigingen en de vele betrokken organisaties in de gemeente Apeldoorn. Wij juichen gezamenlijke initiatieven toe, dit sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid.

De VVD maakt zich hard voor:

 • Dat je participeert en daarvoor de ruimte krijgt
 • Dat werken loont
 • Dat in de gemeente Apeldoorn minder mensen een uitkering nodig hebben
 • Dat je omziet naar elkaar en geholpen wordt
 • Een gevoel van welkom voor jou als nieuwe inwoner van Apeldoorn
 • Een welkom gevoel voor nieuwkomers uit oorlogsgebieden
 • Hier komen = integreren
 • Uitgeprocedeerd = uitgeprocedeerd
 • Dat je je vertegenwoordigd voelt door de gemeenteraad
 • Nieuwe manieren van inspraak
 • Subsidies zijn niet vanzelfsprekend, de gemeente gaat belonen naar resultaat.