10. Waar je onbezorgd kunt opgroeien

Voor kinderen en jongeren is het fijn wonen en leven in en rondom Apeldoorn. Je kunt makkelijk je weg naar zelfstandigheid vinden. Thuis, op school, sportvereniging, speeltuin en in je buurt voel je je veilig en prettig. Als er problemen zijn, vind je makkelijk hulp. Je ouders spelen daarbij natuurlijk de belangrijkste rol. Maar als dat niet goed gaat, dan is er een vangnet.

De VVD maakt zich hard voor:

 • Hulp voor je gezin als dat nodig is
 • 1 plan met oplossingen per gezin, waarbij de ouders verantwoordelijk blijven
 • Sport en beweging voor alle kinderen
 • Dat kinderen leren wat normaal gedrag is en dat we daar allemaal bij helpen
 • Vrije schoolkeuze
 • Passend onderwijs voor iedereen
 • De rol van scholen bij signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld
 • Het stimuleren van kinderen en hun ouders om taalachterstand weg te werken
 • Leerplicht = leerplicht
 • Goed vervoer voor kinderen in het speciaal onderwijs, dat wordt vergoed
 • Dat vervoer naar bijzonder en religieus onderwijs zelf betaald en geregeld wordt