11. Waar je de baas blijft over je eigen leven, ook als je ouder wordt

Het is fijn als je zorgeloos oud kunt worden in en rondom Apeldoorn. Met zorgeloos bedoelen we, dat je krijgt hulp als je het nodig hebt. In en rondom Apeldoorn is voor jong en oud wat te doen. Dat maakt de gemeente Apeldoorn aantrekkelijk voor iedereen en dat willen wij graag zo houden. Iedereen verdient goede zorg. 
Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie en buren elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan vrijwilligers of professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.

De VVD maakt zich hard voor:

  • Regie over je eigen leven
  • Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, en als je dat wilt in je eigen huis
  • Het kunnen kiezen welke zorg bij je past
  • Zorg op kleine schaal en in de wijk
  • Laagdrempelige hulp; gezonde mix tussen jou en de professionals, waarbij je zelf de regie houdt
  • Goede afstemming tussen gemeente en professionals, overbodige regels en procedures schrappen
  • Mantelzorgers
  • Dat je, ongeacht je levensfase, de dingen kunt doen die je wilt doen
  • Zorg waarmee je tevreden kunt zijn