15. Waar aandacht is voor de wensen in de dorpen en de wijken

Wij vinden dat de lokale ogen en oren van de dorps- en wijkraden belangrijke kanalen zijn om te voelen wat er bij jou leeft. Jouw initiatieven verdienen aandacht van de dorps- en wijkraden en van ons. Samen kunnen we dan kijken naar een uitvoerbaar plan. Op deze manier zorgen we met elkaar voor de versterking van de lokale democratie.

De VVD maakt zich hard voor:

 • Woningbouw in de dorpen voor jou als dorpsbewoner
 • Een oplossing voor de N786 (Apeldoorn - Dieren)
 • Dorpshart Loenen
 • Versterking van de sportclubs in Beekbergen, onder andere door uitbreiding van de sportzaal
 • Ontmoediging van het sluipverkeer, o.a. vanuit De Maten naar de A50
 • Veilige fietsverbindingen; zodat je vanuit de dorpen veilig en makkelijk naar de stad kunt en andersom
 • Minder vrachtverkeer in de binnenstad, op de ring en in de wijk
 • Energieneutrale initiatieven vanuit de dorpen en de wijken
 • Een goed alternatief voor de locatieprofielen in de binnenstad
 • Een structurele oplossing voor het parkeer- en verkeersprobleem in Apeldoorn-West
 • Snelle en goede oplossingen voor de verkeersveiligheid
 • Snelle internetverbinding, ook in het buitengebied
 • Goede en voldoende verlichting, in het park en op de weg; op een duurzame manier
 • Een structurele oplossing voor het conflict op het Leienplein tussen voetganger, fietser en auto
 • Maximaal 600 opvangplaatsen in het AZC aan de Deventerstraat voor een periode van 15-20 jaar