Het Apeldoorns Kanaal

Het Apeldoorns Kanaal loopt als een mooie ‘ader’ door de provincie Gelderland en dwars door Apeldoorn. Veel ideeën zijn er voor het kanaal, maar daar blijft het bij.

Zo loopt als een rode draad door de jaren heen het idee om het kanaal van Dieren tot Hattem bevaarbaar te maken. De provincie had zelfs €3,1 miljoen beschikbaar gesteld voor het beweegbaar maken van de bruggen.

Op 6 september jl. was de Gelderse VVD Statenfractie op werkbezoek in Apeldoorn. Toen bleek dat die middelen zijn ‘geparkeerd’ en niet meer daarvoor worden uitgegeven. De reden? De Stuurgroep Veluwekroon besloot op 1 juli 2016 om het plan tot het beweegbaar en bedienbaar maken van een zestal bruggen in Hattem en Wapenveld af te blazen.

Elke bestuurlijke periode komen er ook in de Apeldoornse gemeenteraad mooie plannen voor meer levendigheid op en langs het kanaal. Het initiatief in 2011 van de Apeldoornse VVD fractie om horecaboten mogelijk te maken op het kanaal, heeft het zelfs in de gemeenteraad gehaald. Helaas moeten we vaststellen dat de horecaboten er nog steeds niet zijn.

Nu is er een plan voor een haven, bij het Zwitsalterrein, maar er kan helaas geen eenvoudig motor en of zeilbootje komen aanleggen. We moeten ons er maar bij neer leggen dat het kanaal de komende jaren alleen toegankelijk blijft om te peddelen tussen de bruggen en dammen met duikers.