Nieuws

 • Verkiezingsprogramma VVD Apeldoorn 2018-2022

  © Rien Hokken

  Lees hier ons verkiezingsprogramma voor 2018 - 2022 "In en Rondom Apeldoorn, Waar je thuis bent" Lees verder

 • Doorrijden!

  © De Stentor

  14 oktober − Aan het eind van de vorige eeuw begon het verkeer in Apeldoorn op veel punten vast te lopen. De VVD vond (en vindt) dat een goede doorstroming op de ring en hoofdwegen van Apeldoorn essentieel is. Daarom luidde de titel van het verkiezingsprogramma in 2002: Doorrijden! Lees verder

 • Schriftelijke vragen - Salafistisch onderwijs

  19 september − We maken ons zorgen over het salafistisch onderwijs, wat blijkbaar ook in Apeldoorn plaatsvind. Raadslid Tim Kamphuis heeft schriftelijke vragen gesteld om duidelijkheid te kunnen verkrijgen van het college. Lees verder

 • Windmolens

  13 september − Grote windturbines bij woonwijken en in buurtschappen veroorzaken overlast door uitzichtvervuiling, slagschaduw en geluidsoverlast. De VVD is echter wel realistisch. Duurzaamheid en de energietransitie zijn niet voor niets opgenomen in ons coalitieakkoord. We kunnen Boe en nee roepen maar op de korte termijn is windenergie noodzakelijk om onze doelen te halen. Naast windturbines willen we nadrukkelijk blijven kijken naar minder belastende vormen van windenergie en alternatieve innovatie. Lees verder

 • Blog Voorjaarsnota 2019

  06 juli − De keuzes van de VVD bij het vaststellen van de voorjaarsnota: Apeldoorn financieel gezond, doorgaan met goed beleid, ruimte voor groei en terug naar de bedoeling bij de jeugdzorg en WMO . Mensen die hulp nodig hebben komen dan goed tot hun recht. Lees verder

 • Droogte en sport: hoe houden we sportvelden bespeelbaar

  29 juni − De droogte zorgde vorige jaar zomer voor allerlei problemen. Zo ook in de sport. En in het bijzonder bij sportverenigingen die een sportveld beheren. Wat vinden we daar van, als VVD? Een mooi onderwerp om gezamenlijk beet te pakken met de VVD fracties Apeldoorn, Waterschap Vallei en Veluwe en Provinciale Staten. Want al deze bestuurslagen spelen een rol bij dit thema. En een mening vormen over wat er in de toekomst nodig is doe je dan natuurlijk samen als landelijke partij. Samen met de verenigingen die het betreft. Lees verder

 • Verbetering voor het wegbrengen van restafval bereikt!

  © Roel van Zwam

  25 juni − Naar aanleiding van een gesprek met dorpsraad Oosterhuizen hebben de VVD en Christen Unie op 18 april 2019 vragen gesteld aan de wethouder over verbeteringen in het systeem voor het wegbrengen van restafval. Eén van de vragen luidde: kan het pasjessysteem zo worden aangepast dat het niet uitmaakt waar in de gemeente een inwoner van Apeldoorn het restafval in een (ondergrondse) restafvalcontainer stort, maar dat alle stortingen ongeacht het huisadres worden geregistreerd en meetellen? Lees verder

 • Gemeentes, breng jeugdhulp terug naar de bedoeling!

  24 juni − Gezinnen waarin meer dan twintig hulpverleners rondlopen. Het is nog altijd aan de orde van de dag. Jongeren die zich niet herkennen in behandelplannen omdat er niet naar hun geluisterd wordt. Het is nog steeds geen uitzondering. Ouders die zich machteloos voelen omdat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd en geen effectieve hulp krijgen aangeboden. Dát zijn de problemen van de jeugdhulp van dit moment. Het is de bedoeling om die problemen weg te werken. Laten we jeugdhulp weer terugbrengen naar die bedoeling. Lees verder

 • Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota 2019

  20 juni − Vorig jaar stond ik rond deze tijd ook voor u in deze zaal. Wat was ik trots op ons mooie akkoord. Weer wat te besteden en voorzichtige plannen, maar wel financieel de vinger aan de pols en de hand op de knip was de boodschap in het bestuursakkoord. Die hand op de knip blijkt nodig, de miljoenen tekorten “vliegen ons om de oren” en mensen horen dat er bezuinigd moet worden op de zorg. Lees verder

 • Ontmoet dinsdag 14 mei Bart Groothuis.

  13 mei − "De EU in de wereld" gaat de avond verder in een interactieve setting waarin Bart samen met u onder meer in gesprek gaat over het buitenlandbeleid, handelspolitiek, militaire verhoudingen, uw visie op meer of minder Europa en het vraagstuk omtrent migratie. Lees verder

 • Vaasjes voor kleine ondernemers in ApeldoornseMarktstraat

  09 mei − Lijsttrekker voor het Europees Parlement Malik Azmani van de VVD en de Gelderse kandidaat Sjoerd Bakker (nummer 12 op de lijst) waren vanmiddag inApeldoorn om de ondernemers van de Marktstraat (en hoek Marktplein) in het zonnetje te zetten. Deze fantastische ondernemers zorgen ervoor dat het straatje, dat een opknapbeurt krijgt, steeds meer gaat bruisen. Lees verder

 • Tamara Kipp bouwt verder aan landelijke visievorming

  08 mei − VVD Raadslid Tamara Kipp heeft, met pijn in haar hart, besloten de lokale Apeldoornse politiek te verlaten en geeft haar zetel terug aan de VVD Apeldoorn. “Er is een te groot verschil van inzicht met de rest van de fractie. Helaas heeft dit geleid tot een breuk. Ik vind het erg jammer dat het zo is gelopen. We laten het nu samen rusten. Ik blijf mij inzetten voor mijn kiezers en Apeldoorn, alleen nu even op een andere manier”, aldus Tamara Kipp”. Lees verder

 • Gelderse VVD kandidaat Sjoerd Bakker op bezoek bij Veeneman Bouwonderneming

  07 mei − Sjoerd Bakker, de Gelderse VVD- kandidaat voor het Europees Parlement was vandaag op bezoek bij Bouwonderneming Veeneman een mooi familiebedrijf in Apeldoorn. Lees verder

 • Vaasjes voor kleine ondernemers in Apeldoorn

  07 mei − Lijsttrekker voor het Europees Parlement Malik Azmani (VVD) komt donderdag naar Apeldoorn om daar de ondernemers van de Marktstraat in het zonnetje te zetten. Zij zorgen ervoor dat het straatje, dat de komende tijd een nodige opknapbeurt krijgt, gaat bruisen van de gezelligheid. Ook Gelderse kandidaat Sjoerd Bakker is hierbij. Lees verder

 • Apeldoornse VVD-fractie verder zonder Tamara Kipp

  26 april − De Apeldoornse VVD-fractie heeft het vertrouwen in raadslid Tamara Kipp opgezegd. De afgelopen periode zijn er onoverbrugbare verschillen van inzicht ontstaan tussen Tamara en de overige fractieleden. Lees verder

 • Actualiteitsvragen “Revitaliseringswijken“

  07 maart − De VVD vindt invloed van inwoners op hun leefomgeving van groot belang. Het is belangrijk dat inwoners meepraten. Participatie is belangrijk bij projecten die de samenleving aangaan. De VVD pleit ook voor DOEN en vindt dat gemeenschapsgeld vooral besteed moet worden aan uitvoering van plannen. Lees verder

 • VVD wil van gemeente Apeldoorn opheldering over inbraakgolf

  17 januari − De Apeldoornse VVD wil van het college van burgemeester en wethouders opheldering over het grote aantal inbraken in de gemeente. Daarom heeft de VVD schriftelijke vragen ingediend. Lees verder

 • Overbodige verkeersborden

  17 januari − Vanmorgen, 17 januari 2019, stond in De Stentor, editie Apeldoorn, te lezen dat een kwart van de gemeenten in Oost Nederland van plan zijn om verkeersborden die geen functie (meer) hebben te verwijderen. Hiermee geven deze gemeenten gehoor aan een oproep van Veilig Verkeer Nederland. Lees verder

 • Fietspad langs het kanaal

  11 januari − De VVD vindt mobiliteit erg belangrijk. Dagelijks gaan wij lopend, met de fiets, brommer, auto of openbaar vervoer naar onze bestemming. We gaan naar school, ons werk, winkelen of voor ons plezier op weg. Lees verder

 • De VVD maakt zich hard voor windenergie, daar waar het wel waait.

  10 januari − Grote windturbines bij woonwijken en in buurtschappen veroorzaken overlast door uitzichtvervuiling, slagschaduw en geluidsoverlast. We zijn ons ervan bewust dat we onze doelen wel zullen moeten halen en houden het liefst regie op waar deze dan moeten komen zonder dat als gevolg van een aanwijzing van de provincie turbines gedwongen komen op plekken waar het volgens het onderzoek wel kan maar waar mensen er last van hebben als ze thuis zijn. Lees verder