Nieuws

 • Verkiezingsprogramma VVD Apeldoorn 2018-2022

  © Rien Hokken

  Lees hier ons verkiezingsprogramma voor 2018 - 2022 "In en Rondom Apeldoorn, Waar je thuis bent" Lees verder

 • Vuurwerk

  22 december − Donderdag 19 december was Tim Kamphuis te gast in het Radio 1 programma Nieuws & Co. Tijdens het gesprek heeft Tim het VVD standpunt betreft het vuurwerk verdedigd. Lees verder

 • Kerstboomactie

  09 december − Maak je je ergens zorgen over of heb je een goed idee voor de stad Apeldoorn? Laat dan zaterdag 14 december je stem horen op het Raadhuisplein. Lees verder

 • MPB 2020 - 2023

  15 november − Bij de start van deze periode is nadrukkelijk gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen. Dit geeft ruimte om samen op weg te gaan. In ons tweede politiek jaar zijn wij geconfronteerd met enorme tekorten op jeugd en WMO. In deze begroting zijn er vele bezuinigingen op diverse thema’s maar hoofdzakelijk binnen het sociaal domein. Helaas zijn deze maatregelen onvoldoende en wordt de OZB verhoogd. Hier balen wij als VVD enorm van. We willen echter ook niet de hele stad op slot zetten en alle geweldige plannen in de koelkast. Dus rest ons niets anders dan in deze beslissing mee te gaan. Wel wijzen we middels een motie op het kostenbewustzijn binnen de jeugdzorg. Lees verder

 • Werkbezoek Loenen

  29 oktober − Op 18 oktober 2019 heeft Loenen Zonnedorp de VVD -fractie en onze wethouder uitgenodigd voor een bezoek aan hun prachtige dorp. De VVD heeft daar uiteraard graag gebruik van gemaakt. Lees verder

 • Werkbezoek Gigant

  28 oktober − Op 17 oktober 2019 zijn de VVD cultuurwoordvoerders op bezoek geweest bij Gigant. Met de directeur, dis sinds december 2018 in functie is, is geanimeerd gespard over de invulling van de taken van Gigant, over de effecten van de bezuinigingen in 2020 en over het culturele landschap in Apeldoorn in bredere zin. Lees verder

 • Doorrijden!

  © De Stentor

  14 oktober − Aan het eind van de vorige eeuw begon het verkeer in Apeldoorn op veel punten vast te lopen. De VVD vond (en vindt) dat een goede doorstroming op de ring en hoofdwegen van Apeldoorn essentieel is. Daarom luidde de titel van het verkiezingsprogramma in 2002: Doorrijden! Lees verder

 • Schriftelijke vragen - Salafistisch onderwijs

  19 september − We maken ons zorgen over het salafistisch onderwijs, wat blijkbaar ook in Apeldoorn plaatsvind. Raadslid Tim Kamphuis heeft schriftelijke vragen gesteld om duidelijkheid te kunnen verkrijgen van het college. Lees verder

 • Windmolens

  13 september − Grote windturbines bij woonwijken en in buurtschappen veroorzaken overlast door uitzichtvervuiling, slagschaduw en geluidsoverlast. De VVD is echter wel realistisch. Duurzaamheid en de energietransitie zijn niet voor niets opgenomen in ons coalitieakkoord. We kunnen Boe en nee roepen maar op de korte termijn is windenergie noodzakelijk om onze doelen te halen. Naast windturbines willen we nadrukkelijk blijven kijken naar minder belastende vormen van windenergie en alternatieve innovatie. Lees verder

 • Blog Voorjaarsnota 2019

  06 juli − De keuzes van de VVD bij het vaststellen van de voorjaarsnota: Apeldoorn financieel gezond, doorgaan met goed beleid, ruimte voor groei en terug naar de bedoeling bij de jeugdzorg en WMO . Mensen die hulp nodig hebben komen dan goed tot hun recht. Lees verder

 • Droogte en sport: hoe houden we sportvelden bespeelbaar

  29 juni − De droogte zorgde vorige jaar zomer voor allerlei problemen. Zo ook in de sport. En in het bijzonder bij sportverenigingen die een sportveld beheren. Wat vinden we daar van, als VVD? Een mooi onderwerp om gezamenlijk beet te pakken met de VVD fracties Apeldoorn, Waterschap Vallei en Veluwe en Provinciale Staten. Want al deze bestuurslagen spelen een rol bij dit thema. En een mening vormen over wat er in de toekomst nodig is doe je dan natuurlijk samen als landelijke partij. Samen met de verenigingen die het betreft. Lees verder

 • Verbetering voor het wegbrengen van restafval bereikt!

  © Roel van Zwam

  25 juni − Naar aanleiding van een gesprek met dorpsraad Oosterhuizen hebben de VVD en Christen Unie op 18 april 2019 vragen gesteld aan de wethouder over verbeteringen in het systeem voor het wegbrengen van restafval. Eén van de vragen luidde: kan het pasjessysteem zo worden aangepast dat het niet uitmaakt waar in de gemeente een inwoner van Apeldoorn het restafval in een (ondergrondse) restafvalcontainer stort, maar dat alle stortingen ongeacht het huisadres worden geregistreerd en meetellen? Lees verder

 • Gemeentes, breng jeugdhulp terug naar de bedoeling!

  24 juni − Gezinnen waarin meer dan twintig hulpverleners rondlopen. Het is nog altijd aan de orde van de dag. Jongeren die zich niet herkennen in behandelplannen omdat er niet naar hun geluisterd wordt. Het is nog steeds geen uitzondering. Ouders die zich machteloos voelen omdat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd en geen effectieve hulp krijgen aangeboden. Dát zijn de problemen van de jeugdhulp van dit moment. Het is de bedoeling om die problemen weg te werken. Laten we jeugdhulp weer terugbrengen naar die bedoeling. Lees verder

 • Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota 2019

  20 juni − Vorig jaar stond ik rond deze tijd ook voor u in deze zaal. Wat was ik trots op ons mooie akkoord. Weer wat te besteden en voorzichtige plannen, maar wel financieel de vinger aan de pols en de hand op de knip was de boodschap in het bestuursakkoord. Die hand op de knip blijkt nodig, de miljoenen tekorten “vliegen ons om de oren” en mensen horen dat er bezuinigd moet worden op de zorg. Lees verder

 • Ontmoet dinsdag 14 mei Bart Groothuis.

  13 mei − "De EU in de wereld" gaat de avond verder in een interactieve setting waarin Bart samen met u onder meer in gesprek gaat over het buitenlandbeleid, handelspolitiek, militaire verhoudingen, uw visie op meer of minder Europa en het vraagstuk omtrent migratie. Lees verder

 • Vaasjes voor kleine ondernemers in ApeldoornseMarktstraat

  09 mei − Lijsttrekker voor het Europees Parlement Malik Azmani van de VVD en de Gelderse kandidaat Sjoerd Bakker (nummer 12 op de lijst) waren vanmiddag inApeldoorn om de ondernemers van de Marktstraat (en hoek Marktplein) in het zonnetje te zetten. Deze fantastische ondernemers zorgen ervoor dat het straatje, dat een opknapbeurt krijgt, steeds meer gaat bruisen. Lees verder

 • Tamara Kipp bouwt verder aan landelijke visievorming

  08 mei − VVD Raadslid Tamara Kipp heeft, met pijn in haar hart, besloten de lokale Apeldoornse politiek te verlaten en geeft haar zetel terug aan de VVD Apeldoorn. “Er is een te groot verschil van inzicht met de rest van de fractie. Helaas heeft dit geleid tot een breuk. Ik vind het erg jammer dat het zo is gelopen. We laten het nu samen rusten. Ik blijf mij inzetten voor mijn kiezers en Apeldoorn, alleen nu even op een andere manier”, aldus Tamara Kipp”. Lees verder

 • Gelderse VVD kandidaat Sjoerd Bakker op bezoek bij Veeneman Bouwonderneming

  07 mei − Sjoerd Bakker, de Gelderse VVD- kandidaat voor het Europees Parlement was vandaag op bezoek bij Bouwonderneming Veeneman een mooi familiebedrijf in Apeldoorn. Lees verder

 • Vaasjes voor kleine ondernemers in Apeldoorn

  07 mei − Lijsttrekker voor het Europees Parlement Malik Azmani (VVD) komt donderdag naar Apeldoorn om daar de ondernemers van de Marktstraat in het zonnetje te zetten. Zij zorgen ervoor dat het straatje, dat de komende tijd een nodige opknapbeurt krijgt, gaat bruisen van de gezelligheid. Ook Gelderse kandidaat Sjoerd Bakker is hierbij. Lees verder

 • Apeldoornse VVD-fractie verder zonder Tamara Kipp

  26 april − De Apeldoornse VVD-fractie heeft het vertrouwen in raadslid Tamara Kipp opgezegd. De afgelopen periode zijn er onoverbrugbare verschillen van inzicht ontstaan tussen Tamara en de overige fractieleden. Lees verder