Nieuws

 • Verkiezingsprogramma VVD Apeldoorn 2018-2022

  © Rien Hokken

  Lees hier ons verkiezingsprogramma voor 2018 - 2022 "In en Rondom Apeldoorn, Waar je thuis bent" Lees verder

 • Actualiteitsvragen “Revitaliseringswijken“

  07 maart − De VVD vindt invloed van inwoners op hun leefomgeving van groot belang. Het is belangrijk dat inwoners meepraten. Participatie is belangrijk bij projecten die de samenleving aangaan. De VVD pleit ook voor DOEN en vindt dat gemeenschapsgeld vooral besteed moet worden aan uitvoering van plannen. Lees verder

 • VVD wil van gemeente Apeldoorn opheldering over inbraakgolf

  17 januari − De Apeldoornse VVD wil van het college van burgemeester en wethouders opheldering over het grote aantal inbraken in de gemeente. Daarom heeft de VVD schriftelijke vragen ingediend. Lees verder

 • Overbodige verkeersborden

  17 januari − Vanmorgen, 17 januari 2019, stond in De Stentor, editie Apeldoorn, te lezen dat een kwart van de gemeenten in Oost Nederland van plan zijn om verkeersborden die geen functie (meer) hebben te verwijderen. Hiermee geven deze gemeenten gehoor aan een oproep van Veilig Verkeer Nederland. Lees verder

 • Braldt Lilian Haak treedt wegens gezondheidsredenen terug uit de Gemeenteraad van Apeldoorn

  15 januari − Braldt Lilian Haak, raadslid voor de VVD in Apeldoorn, heeft besloten om zich terug te trekken uit de politiek. Hij zal afscheid nemen van de politiek en zijn raadszetel ter beschikking stellen. Lees verder

 • Fietspad langs het kanaal

  11 januari − De VVD vindt mobiliteit erg belangrijk. Dagelijks gaan wij lopend, met de fiets, brommer, auto of openbaar vervoer naar onze bestemming. We gaan naar school, ons werk, winkelen of voor ons plezier op weg. Lees verder

 • De VVD maakt zich hard voor windenergie, daar waar het wel waait.

  10 januari − Grote windturbines bij woonwijken en in buurtschappen veroorzaken overlast door uitzichtvervuiling, slagschaduw en geluidsoverlast. We zijn ons ervan bewust dat we onze doelen wel zullen moeten halen en houden het liefst regie op waar deze dan moeten komen zonder dat als gevolg van een aanwijzing van de provincie turbines gedwongen komen op plekken waar het volgens het onderzoek wel kan maar waar mensen er last van hebben als ze thuis zijn. Lees verder

 • Mooi jubileum voor Omnisport!

  04 januari − Omnisport is alweer 10 jaar hét centrum van sportminnend Nederland voor atletiek, volleybal en wielrennen! Met meerdere EK’s en WK’s en internationale topwedstrijden staat Omnisportjaar in, jaar uit op de internationale sportkalender. Dat is mooi voor Apeldoorn en mooi voor haar inwoners die dichtbij van deze topsport kunnen genieten. De VVD feliciteert daarmee Omnisport en Apeldoorn! Lees verder

 • Apeldoorn, waar je thuis bent

  13 november − En waar je thuis bent, wil je je ook veilig voelen, vindt de VVD. Veiligheid is absoluut een belangrijke taak van de gemeente. Daarom vragen we hier ook voortdurend aandacht voor. Zo ook afgelopen weken. In de gemeenteraad zijn we druk geweest met de veiligheidsanalyse van onze gemeente en het veiligheidsplan, wat daaruit volgt. Een deel binnen het veiligheidsbeleid is vastgelegd, maar als raad kunnen we extra accenten leggen. Lees verder

 • Algemene Beschouwingen: De kracht van Apeldoorn, waar je thuis bent!

  © Rob Voss

  01 november − De VVD is er trots op dat de eerste begroting van deze periode voor ons ligt. We stropen onze mouwen op om wat te gaan DOEN in de stad. Niet alleen voor nu, maar ook voor later nemen we graag onze verantwoordelijkheid. We gaan aan de slag! Voor een vrijer, veiliger en welvarender gemeente. Samen met u als raad maar zeker ook met onze inwoners en ondernemers. Lees verder

 • Goed vervoer; voor iedereen

  30 oktober − Het vervoer van kwetsbare doelgroepen in onze gemeente, moet goed en op orde zijn! Want ook als je een beperking hebt, moet je wat de VVD betreft; mee kunnen doen in onze maatschappij. We moeten er van op aan kunnen en het moet efficiënt en effectief gebeuren. Je moet van je vervoer op aan kunnen, om naar school te kunnen, naar dagbesteding, of naar andere afspraken. Lees verder

 • Goed openbaar vervoer moet gegarandeerd worden

  11 oktober − De VVD Apeldoorn vindt mobiliteit erg belangrijk. Je wilt immers zonder al te veel gedoe veilig en snel op de plaats van bestemming komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid ziet de VVD als een kerntaak van de gemeente. Daarom vinden wij dat goed openbaar vervoer in Apeldoorn belangrijk is. Lees verder

 • AZC: resultaat, in samenwerking

  23 september − De VVD heeft zich hard gemaakt voor een klein AZC op meerdere plekken verspreid over Apeldoorn, dat is helaas niet gelukt. Wat deze week wel is gelukt is de stap van 400 naar 600 asielzoekers niet zomaar te laten gebeuren. Betrokken bewoners zijn hierover met ons in gesprek geweest en samen hebben we ons er hard voor gemaakt om invloed uit te kunnen oefenen op de monitoring die plaats gaat vinden. Lees verder

 • Geen plus op plussenbeleid!

  21 september − De VVD wil ruimte laten aan mensen zodat het eenvoudiger wordt een plan ook echt uit te voeren. Lees verder

 • Raadslid Lilian Haak wijzigt naam naar Braldt Haak

  © Renee Teunissen

  11 september − Raadslid Lilian Haak wijzigt naam naar Braldt Haak. Lilian Haak, raadslid voor VVD Apeldoorn, wilde als eerste transgender vrouw de Tweede Kamer in. Zij heeft om medische redenen besloten de transitie naar vrouw te staken en verder als Braldt Haak door het leven te gaan. Lees verder

 • Apeldoorn in 2030

  03 september − Afgelopen maanden werd er door de inwoners van Apeldoorn druk nagedacht over de toekomst van onze gemeente. Dit kon bij de toekomsttafels die overal in Apeldoorn werden georganiseerd. Inwoners van wijken en buurten gingen samen in gesprek over hoe Apeldoorn er in 2030 uit zou zien. Hoe leven we dan samen? Hoe zien onze wijken eruit? Hoe verplaatsen we ons? Dit wordt gebruikt voor het schrijven van een nieuwe omgevingsvisie. Ook de VVD was bij de toekomsttafels aanwezig, er kwamen genoeg verrassende ideeën naar boven! Lees verder

 • Loondispensatie

  27 juni − De VVD wil dat meer mensen de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om zinvol werk te doen. Het huidige systeem maakt dat lastig. Voor het werk dat je kan doen moet je eerlijk betaald krijgen. En voor de uren dat je niet kunt werken moet er een vangnet zijn. Lees verder

 • Privacy: Een grondrecht

  24 mei − De VVD vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw gegevens. Ze moeten goed beschermd worden en je moet zeker weten dat het goed zit met de privacy van je gegevens. Lees verder

 • Een dijk van een akkoord!

  19 mei − Vanaf eind maart tot begin mei hebben Jeroen Joon en ik, namens de Apeldoornse VVD, de formatieonderhandelingen gevoerd, onder leiding van onze formateur Jenny Elbertsen. Lees verder

 • Blog van de vicefractievoorzitter | Een nieuwe fractie

  18 mei − We zijn begonnen! Het coalitieakkoord is gepresenteerd, onze nieuwe fractie is compleet en ik heb er zin in om met dit team de komende vier jaar voor Apeldoorn aan de slag te gaan. Lees verder