• De Groene stad?

  Vlak voor de verkiezingen wil het college de omgevingsvisie voor Beekbergsebroek vaststellen. Dat wil de Apeldoornse VVD niet! En wel om deze redenen ... Lees verder

 • Verkiezingsprogramma GR2018

  © Rien Hokken

  Met trots presenteren we ons verkiezingsprogramma voor 2018 - 2022. "In en Rondom Apeldoorn, Waar je thuis bent" Lees verder

 • Mouwen opstropen met mooie lijst van vernieuwing en ervaring

  © Renee Teunissen

  VVD Apeldoorn presenteert haar kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Lees verder

 • Locatieprofielen

  21 januari − De VVD is gerustgesteld over de houding hoe vervolg aan beleid word gegeven in samenspraak met de stad. Lees verder

 • Lelystad

  19 januari − Natuurlijk begrijpt de VVD de tegenstemmers, die zeggen dat Lelystad helemaal nooit of pas na volledige herindeling open moet. Het lijkt makkelijk om te roepen dat je iets niet wil om zo rust en stemmen te krijgen. Maar de VVD wil wel een breder beeld geven van de problematiek, want de werkelijkheid is complexer dan dit. Lees verder

 • Wonen in de dorpen? Ja, graag!

  12 december − Natuurlijk zijn er mensen die liever in Apeldoorn wonen, maar heel veel mensen willen dolgraag in de Apeldoornse dorpen wonen. De VVD wil daar graag veel ruimte voor laten! De dorpen hebben aanwas nodig om hun voorzieningen in stand te kunnen houden en om levendig en leefbaar te blijven. Dit zijn dan ook belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma 2018-2022! Lees verder

 • Klimaat Neutraal Wonen en Werken in het Groen en aan het Water

  07 december − Woensdag 29 november heeft de VVD-fractie in het stadhuis enthousiast haar visie gepresenteerd inzake mogelijke toekomstige nieuwbouw in Apeldoorn. Lees verder

 • Jenny Elbertsen lijsttrekker

  01 november − Jenny Elbertsen is gekozen tot VVD-lijsttrekker voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Met Jenny kiezen de leden voor vernieuwing en ambitie. Lees verder

 • Afval scheiden en zo

  29 oktober − De VVD Apeldoorn hoort van mensen dat ze zich zorgen maken over klimaatontwikkelingen. Blijft de planeet wel gezond en wat doet jullie partij daar aan? We hebben goed milieubeleid tot één van onze speerpunten gemaakt. Milieubeleid waarbij verantwoordelijkheid en economische kansen hand in hand gaan. Lees verder

 • Wonen in Apeldoorn

  23 oktober − Apeldoorn is een prachtige gemeente om in te wonen, werken en recreëren, met veel laagbouw en groen. De VVD wil dat graag zo houden. Maar ook wil de VVD dat Apeldoorn zijn deel bijdraagt in de bevolkingsgroei van Nederland. Lees verder

 • Duidelijkheid over vliegroutes Lelystad

  12 oktober − Na het politieke besluit (alleen VVD en PVV waren tegen) dat het vliegverkeer op Schiphol niet verder mag groeien, is Lelystad aangewezen om vakantievluchten over te nemen. Na een uitgebreide procedure zijn de landingsbanen en lagere vliegroutes vastgesteld. Die routes hoeven alleen nog aangesloten te worden op de bestaande routes in het hogere luchtruim. Het voorstel daarvoor is in juni uit de lucht komen vallen. De hoogte van slechts 1800 meter en de verwachte geluidoverlast zorgen voor onrust. Lees verder

 • Geen windmolens in Beekbergsebroek

  03 oktober − De VVD heeft in haar programma staan, dat windmolens geplaatst zouden moeten worden daar waar het waait. Dus niet in Apeldoorn! Lees verder

 • LEF | Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota 2017

  01 juni − Laten we durven, lef tonen, dingen aanpakken, doen. Dat spreekt de VVD aan. Niet omdat Griet op de Beeck het zo mooi verwoordt, maar omdat het bij ons past. Wij worden moe van: blijven ontwikkelen, blijven plannen en dan alweer een nieuwe aanpak bedenken zonder dat de huidige aanpak beoordeeld is. Lees verder

 • Locatieprofielen; zin of waanzin?

  19 april − “Balans tussen levendigheid en leefbaarheid, daar gaat het wat de VVD betreft over als het over evenementen gaat. Deze balans vind je niet in het stadhuis met alleen wat insprekers die nauwelijks invloed hebben, maar na een zorgvuldig gelopen proces door de stad en voor de stad.” Lees verder

 • Privacy van brugklassers in het geding

  © Herman Talstra

  26 januari − Als ouder wil je je kind beschermen. Die stuur je niet met hele persoonlijke informatie in z'n tas op pad. Lees verder

 • Finse School; “A Camel Nose”?

  26 januari − Met uitzondering van de VVD hebben alle politieke partijen in de gemeente Apeldoorn het college geadviseerd, ondanks een flinterdunne financiering, toch krediet te geven om de Finse school aan de Eksterweg te verwerven. Dit zal volgens de VVD voelen als een molensteen om de nek van Mudanthe. Lees verder

 • Consensus of niet: verbinding Zuidbroek - Zevenhuizen

  13 oktober − De verbinding van de wijkdelen Zuidbroek en Zevenhuizen zorgt al 15 jaar voor hoofdbrekens. De VVD is altijd voor een goede autoverbinding tussen winkelcentrum Anklaar en de voorzieningen in Het Kristal geweest. De raad heeft echter in het verleden anders besloten: auto’s moesten maar omrijden! Dat werkte natuurlijk niet en daarom gingen automobilisten wegen door de wijken heen zoeken die daarvoor niet geschikt waren. Dit leidde tot grote overlast op deze wegen. Allerlei deeloplossingen zijn geprobeerd om dit probleem op te lossen, niets hielp tot nu toe echt. Lees verder

 • Het Apeldoorns Kanaal

  13 oktober − Het Apeldoorns Kanaal loopt als een mooie ‘ader’ door de provincie Gelderland en dwars door Apeldoorn. Veel ideeën zijn er voor het kanaal, maar daar blijft het bij. Lees verder

 • Uitgeregeerd? (Algemene Beschouwing Voorjaarsnota 2016)

  09 juni − Dit is de voorlaatste Voorjaarsnota, die richting moet geven aan de voorlaatste Meerjarenbegroting. Het college verzuimt echter om fundamentele keuzes te maken. Er staan wel allerlei opties in het stuk, maar die zijn vaag en kosteloos. Zo gaat “duurzaamheid” opeens ook over personeelsbeleid??? En zelfs na een vraag over de “digitale realiteit” hebben we geen idee wat de plannen zijn en tegen welke kosten. Lees verder

 • Motie “Accommodatie door innovatie”

  30 mei − De door de VVD ingediende motie "Accommodatie door Innovatie", behandeld tijdens de raadsvergadering van donderdag 26 mei, is mede ingediend door alle partijen en is daardoor uiteraard ook met algemene stemmen aangenomen! Lees verder