Consensus of niet: verbinding Zuidbroek - Zevenhuizen

De verbinding van de wijkdelen Zuidbroek en Zevenhuizen zorgt al 15 jaar voor hoofdbrekens. De VVD is altijd voor een goede autoverbinding tussen winkelcentrum Anklaar en de voorzieningen in Het Kristal geweest. De raad heeft echter in het verleden anders besloten: auto’s moesten maar omrijden! Dat werkte natuurlijk niet en daarom gingen automobilisten wegen door de wijken heen zoeken die daarvoor niet geschikt waren. Dit leidde tot grote overlast op deze wegen. Allerlei deeloplossingen zijn geprobeerd om dit probleem op te lossen, niets hielp tot nu toe echt.

Daarom ondersteunt de VVD eind 2015 het voorstel om een integrale oplossing te laten bedenken. Deze oplossing dient aan vier voorwaarden te voldoen: een goede verbinding tussen de wijkdelen Zuidbroek en Zevenhuizen te vormen; er één wijk van te maken; een goede verbinding met de rest van Apeldoorn op te leveren en toekomstvast te zijn. De raad wil geen oplossing die over enkele jaren weer blijkt niet te werken. Hierbij was op voorhand duidelijk dat er geen enkele oplossing op 100% instemming zou kunnen rekenen.

Er is nu een integraal plan door het college gepresenteerd, waar de gemeenteraad haar mening over mag geven. Vanuit de buurt zijn er veel reacties gekomen. Sommige positief, maar merendeels negatief vanwege de negatieve effecten van het plan voor hen. Dat is natuurlijk logisch, niemand zit te wachten op meer overlast naast de deur. Vlak voor de bespreking kwamen veel belangengroepen en burgers samen met het ‘Consensusplan’, een knappe prestatie om op zo’n korte termijn tot een gezamenlijk standpunt te komen.

De VVD heeft met de voorwaarden in het achterhoofd, het plan van het college en de inbreng van burgers en bedrijven, inclusief het Consensusplan, een eigen plan getrokken. Zie het kaartje in de bijlage.

De belangrijkste maatregelen in dit plan zijn:

  • Z.s.m. de 3e poort naar de Deventerstraat aanleggen zodat bewoners de wijk vanaf die kant goed kunnen bereiken, daarmee worden ook de verbindingen oost-west ontlast;
  • De groene golf vanaf de A50 via de Oost-Veluweweg en de Laan van Zevenhuizen naar Omnisport en de Maten;
  • De Laan van Zevenhuizen verdubbelen om sluipverkeer uit de wijk te halen;
  • De verbinding tussen A50 en het centrum langs het kanaal te verbeteren;
  • De verbinding via de busbaan te maken;
  • De knips in de Laan van de Dierenriem en in de Distelvlinderlaan niet ‘hard’, 100% dicht, maar zacht, verkeersremmend, te maken in lijn met de voorstellen uit de wijk en van de ondernemers;
  • De overige maatregelen binnen de wijk te nemen, inclusief een harde knip in de Anklaarseweg.

Alle maatregelen goed af te stemmen met bewoners en bedrijven, waarbij de veiligheid rondom Het Kristal, met alle scholen, veel aandacht nodig heeft.

De VVD vindt dat er nu een besluit moet worden genomen over het gehele plan omdat de afgelopen 15 jaar gebleken is dat deeloplossingen niet werken en om duidelijkheid te geven aan iedereen die betrokken is. De fasering die in het Consensusplan zit leidt er toe dat er iedere keer opnieuw een besluit genomen moet worden, waarover dan weer eindeloos gesproken gaat worden. De VVD vindt dat geen goede proces, omdat daarmee mogelijk verwachtingen worden gewekt, die uiteindelijk toch weer niet kunnen worden waargemaakt.

Uiteindelijk is in de bespreking in de raad een compromis gevonden waarmee de VVD kan instemmen, omdat er voldoende verbetervoorstellen van de burgers en de raad zijn meegenomen en toch een integraal plan ligt, dat voldoet aan de uitgangspunten. Uiteraard moeten de mensen die schade lijden van het plan daarvoor gecompenseerd worden, daarvoor zijn er planschadeprocedures.


PMA: Hoorzitting ontsluiting Zevenhuizen Zuidbroek apeldoorn.raadsinformatie.nl/vergadering/318456
PMA: Ontsluiting Zevenhuizen Zuidbroek apeldoorn.raadsinformatie.nl/vergadering/323030
Raad: Agendapunt 5; Ontsluiting Zevenhuizen Zuidbroek apeldoorn.raadsinformatie.nl/vergadering/329844