Geen windmolens in Beekbergsebroek

De VVD heeft in haar programma staan, dat windmolens geplaatst zouden moeten worden daar waar het waait. Dus niet in Apeldoorn!

Tijdens gesprekken in de stad, met bewoners, deskundigen en de besprekingen in het stadhuis blijkt ook dat er weinig ruimte is voor enorme windturbines in Beekbergsebroek.

Er liggen alternatieven voor, maar die komen er allemaal op neer dat windmolens op een, voor veel mensen onaanvaardbare, beperkte afstand tot woningen moeten staan. Dit kan leiden tot gezondheidsklachten.

Met het vaststellen van de energienota is echter wel voor windenergie gekozen om onze doelstellingen, die de VVD ook belangrijk vind, te halen. Na onderzoek door de Raad blijkt glashelder hoeveel Apeldoorns grondoppervlak daarvoor nodig is. De VVD vindt dat dit onaanvaardbare consequenties heeft voor onze inwoners en de groeiambitie van de stad.

Dat stelt ons voor een dilemma. Met de kennis van nu, naar aanleiding van dit onderzoek, zou de raad de enegiemix waarschijnlijk anders hebben vastgesteld.

We willen benadrukken dat het gaat om het doel en dat wij geen middel willen voorschrijven. Integendeel, want dat gaat bijna altijd verkeerd (een of andere slimmerik vindt wel weer een manier om dat te misbruiken en subsidie op te strijken). Je frustreert innovatie, want de beste methode is niet noodzakelijkerwijs het middel dat je op enig moment subsidieert.

Kortom, naar de landelijke lijn toe: sturen op CO2-reductie.De gedeputeerde van de provincie Gelderland wil dat zichtbaar is hoe goed we met duurzame energie bezig zijn. Ze noemt dit een energie etalage. Een energie etalage is ook mogelijk zonder hoge windmolens. Innovatieve ontwikkelingen zijn een mooiere etalage dan de bestaande windmolentechniek.

SubsidiĆ«ring kan niet altijd voorkomen worden, om voorop te lopen en hierbij nadrukkelijk de kansen van de Cleantech Regio* te betrekken. We hebben aan het college gevraagd alternatieven te onderzoeken waaronder het inkopen van windenergie. Als grote gemeente in de Cleantech Regio zou Apeldoorn zich moeten richten op het mede ontwikkelen en verbreden van kennis op het gebied van alternatieve (wind-) energie. Te denken valt aan een energie lab. De overheid moet samenwerken met ondernemers en het onderwijs. 

We zijn erg blij dat de concept gebiedsvisie Beekbergsebroek nog niet ter bespreking heeft voorgelegen. Na alle informatie is voor de VVD gebleken dat invulling met windenergie in dit gebied geen optie blijft. De overlast voor mensen in het gebied, de stad en de dorpen is te groot. Er is duidelijk geen draagvlak, een belangrijke toezegging van de raad aan de Apeldoorners.

Het gebied, waar we veel in geĆÆnvesteerd hebben, wordt nagenoeg onbruikbaar voor andere doeleinden als we windturbines (zoals voorgesteld door de Aa) plaatsen, wat maakt dat we onze ambities voor groei niet waar kunnen maken.


*Cleantech Regio: In de stedendriehoek zijn overheid, ondernemers en onderwijs samen bezig om duurzaamheid als economische kans te grijpen. We noemen dit de Cleantech Regio. Zie www.cleantechregio.nl