Afval scheiden en zo

De VVD Apeldoorn hoort van mensen dat ze zich zorgen maken over klimaatontwikkelingen. Blijft de planeet wel gezond en wat doet jullie partij daar aan? We hebben goed milieubeleid tot één van onze speerpunten gemaakt. Milieubeleid waarbij verantwoordelijkheid en economische kansen hand in hand gaan.

Goede afvalscheiding past daar prima bij: de grondstoffen die in afval zitten zijn gewoon geld waard en goed hergebruik is goed voor de portemonnee van inwoners en bedrijven.

Volgens de VVD mag je hierbij uitgaan van de volgende uitgangspunten:

  1. de vervuiler betaalt; de grijze container blijft voorieder die dat wil bestaan. Er is minder restafval als iedereen afval scheidt;
  2. grondstoffen zijn schaars, de gemeente kan verdienen aan het inzamelen van grondstoffen. Goed voor de portemonnee van inwoners van de stad;
  3. het scheiden van afval draagt bij aan een goedleefklimaat.

Goed hergebruik stimuleer je door het gemakkelijker te maken om afval te scheiden, dat is wel een uitdaging! Net voor de zomervakantie2017 zijn de plannen voor aanpassingen aan het afvalbeleid in Apeldoorn besproken. Over dit afvalbeleid, in het bijzonder het voorstel om afval 'omgekeerd' te gaan inzamelen, is veel reuring over ontstaan in de stad. Mensen maken zich zorgen over de last die ze kunnen hebben van dit omgekeerd inzamelen, waarbij je (o.a.) in plaats van plastic het restafval wegbrengt. Over de problemen die mensen voorzien zijn bijeenkomsten geweest en er hebben pilots gedraaid.

De VVD heeft daarom ingestemd met de afvalnota, echter wel pas nadat punten zijn gewijzigd waarop kritiek was: zo kunnen luiers worden ingezameld, wordt er goed nagedacht over de plaatsing van containers, kun je kleinere zakken voor restaanval aanbieden en blijft het mogelijk een grijze container bij je huis te hebben.

We hebben niet alleen geluisterd naar wat de mensen willen maar er zaten ook punten in de nota die we niet nodig of te duur vonden.

  1. een recycleadviseur die bij mensen langs gaat vonden we niet nodig. Iedereen kan informatie vinden en krijgen vanuit de gemeente. Zo’n ambtenaar moet betaald worden en we willen niet dat woonlasten stijgen!
  2. het aantal gratis legingen voor minima moet worden aangepast zodat ook zij een prikkel hebben hun afval te scheiden.
  3. de diensten van Phoenix zoals de klussenbus en reparatiecafédekken uit afvalstoffenopbrengsten vindt de VVD niet ok, omdat hiermee de gemeentelijke kerntaak ‘afval’ wordt vermengd met andere doelstellingen. Die andere doelstellingen (WMO) moet niet stiekem worden betaald uit de afvalheffing. Helaas waren onze collega’s het hier niet mee eens en betaalt iedereen via zijn afval mee aan deze manier om tegen de afspraken in toch meer geld aan zorg uit te geven.

 

Jenny Elbertsen & Roel van Swam