Wonen in de dorpen? Ja, graag!

Natuurlijk zijn er mensen die liever in Apeldoorn wonen, maar heel veel mensen willen dolgraag in de Apeldoornse dorpen wonen. De VVD wil daar graag veel ruimte voor laten! De dorpen hebben aanwas nodig om hun voorzieningen in stand te kunnen houden en om levendig en leefbaar te blijven. Dit zijn dan ook belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma 2018-2022!

Eind november stond een ‘dorpenperspectief’ op de agenda van de gemeenteraad. Hierin is beschreven hoe het college de woningbouwontwikkeling in de dorpen voor de komende 2 jaar voor zich ziet. Deze is vooral gericht op bouwen voor starters en jongeren: prima! Tegelijkertijd moet de gemeente dan echt initiatieven van jongeren gaan ondersteunen en faciliteren, zodat drama’s als in Lieren, waar de planvorming nu al ruim 10 jaar loopt, worden voorkomen. Het Hoenderlose jongereninitiatief moet veel sneller en beter gaan en daar moet een welwillende en consistente gemeente bij helpen!

Ook verder is de VVD kritisch op dit perspectief, want tegelijkertijd is er een rem gezet op de bouw van duurdere woningen. De VVD vindt dat geen goed signaal: het is al erg moeilijk om te bouwen in de dorpen en naast goedkopere woningen heb je ook doorstroming nodig. Want met doorstroming komen ook, zoals de afgelopen jaren bijvoorbeeld is gebeurd in Beekbergen en Uddel, iets oudere huizen beschikbaar, die voor jonge stellen die handig zijn prima worden opgeknapt naar toekomstbestendige woningen.

Ook vindt de VVD dat er in de visie op de dorpen te weinig naar lange termijntrends wordt gekeken: er zijn nog steeds heel veel, ondertussen al iets oudere, jongeren die in hun twintiger jaren zijn vertrokken uit de dorpen en graag willen terugkomen als zich de kans voordoet. Deze groep wordt momenteel verwaarloosd.  Er wordt te veel op korte termijn gekeken en te weinig geluisterd naar bewoners en potentiële bewoners.

Al met al heeft de VVD, ondanks de gemiste kans om echt uitnodigend te zijn, toch ingestemd met dit perspectief: de grote lijn is OK, de nota is met instemming van de dorpsraden tot stand gekomen, geldt maar tot uiterlijk 2020 en er was geen bijval bij ons pleidooi om meer ruimte te laten.