De Groene stad?

De Apeldoornse VVD houdt van het groen en de ruimte in de buurten en de dorpen. Dat zijn de meeste fracties met ons eens. Daarom wil de VVD de omgevingsvisie Beekbergsebroek niet nu vast stellen.

Minder groene speelruimte
Tijdens het bespreken van het groenplan kon de oproep van de VVD om een bepaalde hoeveelheid groen in buurten en wijken te handhaven op warme instemming rekenen. Bij het bespreken van de comfortabele gezinsstad werd het ontbreken van groene speelruimte door verdichting/inbreiding terecht als probleem voor opgroeiende kinderen gezien. 

Oudere wil ook groen
Als het gaat om het voorzieningenniveau in dorpen, buurten en wijken is gepraat over de ouder wordende bewoner die op 'rollatorafstand' hiervan gebruik moet kunnen maken. Daar is de VVD het mee eens. Als je in Apeldoorn woont is een groene omgeving, juist op de plaatsen die we de komende jaren aan willen pakken, een van deze voorzieningen. 

Meer verstening? Ongezonder!
We doen mee met Operatie Steenbreek omdat blijkt dat in het stedelijk gebied de hittestress toeneemt, er problemen zijn met afwatering, biodiversiteit afneemt en het gewoon ongezonder leven is in een versteende omgeving. De VVD is, zo is wel duidelijk, niet de enige partij die dit belangrijke zaken vindt. Er zijn zelfs partijen die nog veel meer geld willen uitgeven om mensen te stimuleren in Apeldoorn te komen wonen.

Voor klimaatneutrale woonwijk

Wij vinden het bijzonder vreemd dat ruimte aan de rand van de stad die oorspronkelijk bedoeld was als bedrijventerrein niet mag worden gebruikt voor woningbouw. Beekbergsebroek moet een soort recreatief buitengebied worden met een paar ondernemingen op het gebied van energie. De VVD vindt dat die ruimte ook gebruikt kan worden voor een mooi opgezette woonwijk, klimaatneutraal, ruimte voor groen, greentech, water en lucht kortom fijn om in te leven. 

Andere partijen zijn de argumenten waar dit artikel mee begon op slag vergeten: Bouwen in het groen mag alleen in de stad, buurten en wijken en kinderen en hun ouders moeten maar in de auto stappen om naar de stadsranden te gaan of op hun mobieltjes spelen, en ouderen blijven maar binnen of nemen de bus of taxivervoer? 

Doorproppen? Nee!
Er is misschien ruimte voor 5 duizend woningen in bestaande buurten en als flink wordt 'doorgepropt' misschien wel 6 duizend, dan is de rek eruit en de vraag is hoe dat eruit ziet. Hoezo investeren in groei en comfortabele gezinsstad? Waar moeten die 15.000 voordeuren die volgens de verwachting in Apeldoorn toegevoegd moeten worden komen? De VVD pleit er daarom ook voor om de omgevingsvisie Beekbergsebroek niet nu vast te stellen en vraagt zich af waarom dit met stoom en kokend water vlak voor de verkiezingen wel zou moeten?  Los van de ruimte, deze grond is ooit duur betaalt. Het zou mooi zijn als die euro’s weer terugkomen.

 
Wat voor stad willen we zijn?
Het antwoord op die vraag is belangrijk voor de toekomst van Apeldoorn. Partijen denken hier verschillend over, in hun programma’s staat hun visie. Laten we eerst aan de Apeldoorners vragen welke ideeën zij het best vinden, wat zal blijken uit de verkiezingsuitslag, zodat de nieuwe raad daar haar conclusies uit kan trekken? Het is aan de nieuwe raad om te leven met de vaststelling van deze visie en daarmee aan de slag te gaan.  Dus dan is het wel zo netjes om hen dan ook het stuur in plaats een vastgestelde omgevingsvisie in handen te geven.
 
Jantje Beton?!
Want welke leefomgeving willen zij onze inwoners bieden? Jantje Beton speelplekken op parkeerplaatsen? Of lekker erop uit en elkaar ontmoeten in je eigen groene buurt? 
Jenny Elbertsen, de Apeldoornse VVD