Beschouwingen coalitie akkoord

In en rondom Apeldoorn, waar je thuis bent 

Voor de VVD een belangrijk thema.


Wij zijn trots op onze gemeente en dit akkoord gaat uit van de trots die wij en onze coalitiepartners voelen.

We gaan voor kwalitatieve groei in Apeldoorn zodat als je wil wonen, werken of leren daar voor gelegenheid krijgt. We willen de unieke kwaliteit van Apeldoorn behouden. Een stad in het groen met volop kansen voor duurzaamheid. Kansen voor inwoners om aan het eind van de maand nog wat te besteden te hebben omdat de woonlasten laag zijn, maar ook kans om te ondernemen.

Zuinig en zinvol met belastinggeld omgaan blijft dus ook in dit akkoord een belangrijk thema. We maken goede overwegingen wat kan en wat moet.

Levendigheid en leefbaarheid gaan hand in hand. We zetten in op mooie evenementen die helpen om de kwaliteit van de gemeente te benadrukken. Zowel leisure als sport. We zetten in op sport omdat het voor iedereen belangrijk en gezond is mee te doen. Niet alleen in je vrije tijd maar zeker ook om zinvol bezig te in .

We laten mensen niet aan de zijlijn staan, maar blijven investeren. Iedereen helpt elkaar mee en als het nodig blijkt is er ook een uitgestoken hand! Over het algemeen bepalen mensen zelf wat goed is voor henzelf, maar daar waar overlast is trekken we een duidelijke lijn zodat we ook een veilige gemeente blijven.

De openbare ruimte word opgeknapt ten behoeve van welbevinden en veiligheid. Er is ruimte voor initiatieven vanuit de wijken en de dorpen en ondernemers. Als de gemeente nodig is, moet meer dan voorheen de rol dienstbaar zijn en geen kastjes naar de muur meer.

Al met al is de VVD niet alleen trots op de gemeente, maar zeker ook op dit akkoord wat ruimte laat voor invloed. We kijken uit naar de samenwerking in de raad en gaan vol vertrouwen samen op weg naar een kwalitatief nog mooier Apeldoorn.


Jenny Elbersten

Fractievoorzitter Apeldoornse VVD