Een dijk van een akkoord!

Vanaf eind maart tot  begin mei hebben Jeroen Joon en ik, namens de Apeldoornse VVD, de formatieonderhandelingen gevoerd, onder leiding van onze formateur Jenny Elbertsen. In 15 bijeenkomsten, in duur variërend van 2 uur tot 7 uur, is er geïnventariseerd, afgewogen, zijn thema’s van abstract naar detail en weer naar abstract beschreven en uitonderhandeld, en is uiteindelijk een hoofdlijnen akkoord opgesteld. Als rode draad door de onderhandelingen en in het bestuursakkoord liep en loopt het vertrouwen om er met elkaar uit te willen komen en om samen de Apeldoornse mores te willen benadrukken: het gaat om de inwoners en bezoekers van onze prachtige gemeente: om daarvoor een beter woon-, werk- en leefklimaat te scheppen bedrijven we politiek. Kortom, stevig op de inhoud binnen goede relaties, niet alleen in de coalitie maar ook in de raad als geheel en zeker ook richting de mensen en bedrijven waarvoor wij het doen.   

In vijf weken tijd is er een pracht van een akkoord bereikt. Het akkoord is zeer liberaal geworden en heeft als rode draad de kracht van Apeldoorn, waarin economie en de ruimtelijke kwaliteit van de dorpen en stad kernpunten vormen. Vier strategische doelen blijven de leidraad vormen voor de verdere ontwikkeling van Apeldoorn: Ondernemende Stad, Comfortabele Gezinsstad, Toeristisch Toplandschap en Duurzaam Apeldoorn. Hieraan toegevoegd zijn drie topthema’s, te weten inclusieve samenleving, burgerparticipatie en revitalisering en gezonde gemeentefinanciën.

Als VVD-Apeldoorn hebben wij onze kernpunten in de onderhandelingen ingebracht. Een groot deel daarvan heeft zijn plek gekregen in het akkoord, zoals verduurzaming als economische kans, aanpak van de grootste knelpunten op de ring, kwalitatieve groei tot minimaal 2030, versterking van bestaande bedrijventerreinen en de doorstart van ‘op slot gezette’ bedrijventerreinen zodat er een aantrekkelijk aanbod aan kavels blijft en de Apeldoornse arbeidsmarkt de gewenste 100.000 arbeidsplaatsen kan bieden. Het verder op orde brengen van onze financiële situatie vorm een uitgangspunt bij het akkoord. Hierbij worden de lasten voor burgers en bedrijven bij het invulling geven aan onze ambities niet verhoogd, maar wordt gekeken of intern de gemeente taken anders of niet ingevuld kunnen worden om geld vrij te maken.

Daarnaast zijn er nog een aantal voor de gemeente belangrijke onderwerpen benoemd zoals inspelen op de kans op meer hoger onderwijs in Apeldoorn, revitalisering van de verouderende buurten en wijken, experimenteren met versnelde vergunningverlening en verdere invulling van de recreatieve mogelijkheden op de Veluwe.

Qua financiën is het best uitzonderlijk dat we er in zijn geslaagd in Apeldoorn, in tegenstelling tot veel omliggende gemeenten, bijna vijf miljoen vrij te spelen om onze ambities in te vullen. Hierbij zijn we nog steeds op weg om ruim vier jaar eerder dan nog maar enkele jaren geleden gedacht onze buffers op een goed niveau te krijgen.