Privacy: Een grondrecht

De VVD vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw gegevens. Ze moeten goed beschermd worden en je moet zeker weten dat het goed zit met de privacy van je gegevens.

 

Op dit moment ontvang ik dagelijks meerdere berichtjes van bedrijven en andere organisaties die me allemaal vertellen dat ze hun privacyreglement hebben vernieuwd. Het is alsof in de afgelopen weken iedereen er achter is gekomen dat er vanaf 25 mei een nieuwe privacywet is.

 

Ik lees al die berichten amper en als ik op een knop moet klikken om akkoord te gaan met hun nieuwe privacyreglement dan doe ik dat vaak zonder ze door te lezen. Net als de meeste mensen heb ik niet de tijd om meer dan 50 nieuwe privacyreglementen te lezen van ieder postorderbedrijf waar ik ooit iets heb besteld of elke vereniging waar ik lid van ben.

 

De vraag die we bijna zouden vergeten is: “Waar gaat deze wet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) nu over?” De wet gaat namelijk over veel meer dan reglementen.

 

De basis van de privacyregels is eenvoudig. Jij bent de baas over je eigen gegevens. Of dit nu gegevens zijn over afkomst, je adres, een foto of iets anders wat met jou te maken heeft. Je moet er ook vanuit kunnen gaan dat er altijd vertrouwelijk met je gegevens wordt omgegaan.

 

Het gaat over gegevens die ons betreffen, ons raken en ons schade kunnen berokkenen als ze in verkeerde handen vallen. Daarom zijn er privacywetten. Als persoon heb je rechten. Het recht op inzage (‘wat weet je van mij’), het recht op correctie (‘dat klopt niet’) en het recht om vergeten te worden (‘ik ga bij jullie weg, en wil dat je – op termijn – alles over mij verwijdert’). De privacywet geeft overheden en andere organisaties ook nog andere verplichtingen. Er mogen niet meer gegevens gevraagd of bewaard worden dan nodig is voor de taak. Organisaties moeten alles in het werk stellen dat niet iedereen zomaar de gegevens inkijkt en als iemand anders, die er geen recht toe had, de gegevens heeft gelezen dan moeten er een datalek gemeld worden.

 

Ook de gemeente is een grote informatie verwerkende machine. Sommige gegevens worden centraal bijgehouden en zijn verplicht. De basisadministratie personen is daar een bekend voorbeeld van. Maar ook op veel andere gebieden heeft de gemeente informatie over haar inwoners. Die informatie moet goed beveiligd zijn en ook de privacy van de inwoners moet goed geregeld worden. Alleen die ambtenaren die uit het oogpunt van het werk toegang moeten hebben tot informatie mogen dat zien. Uit een recent onderzoek naar de privacy, rondom gegevensdeling binnen de sociale wijkteams, zijn tekortkomingen gevonden in de nakoming van de privacywetgeving; dat is zorgwekkend.

 

Dus zal ik namens de Apeldoornse VVD dit onderwerp kritisch en actief volgen en mij inzetten voor het zekerstellen van jouw privacy in onze gemeente.