Apeldoorn in 2030

Afgelopen maanden werd er door de inwoners van Apeldoorn druk nagedacht over de toekomst van onze gemeente. Dit kon bij de toekomsttafels die overal in Apeldoorn werden georganiseerd. Inwoners van wijken en buurten gingen samen in gesprek over hoe Apeldoorn er in 2030 uit zou zien. Hoe leven we dan samen? Hoe zien onze wijken eruit? Hoe verplaatsen we ons? Dit wordt gebruikt voor het schrijven van een nieuwe omgevingsvisie. Ook de VVD was bij de toekomsttafels aanwezig, er kwamen genoeg verrassende ideeën naar boven!

Bijvoorbeeld over het onderwijs, Apeldoorn is een gemeente met goed MBO-onderwijs en weinig HBO en WO opleidingen. Doordat steeds meerwerk overgenomen gaat worden door robots is het belangrijk dat het onderwijsaanbod hier goed op inspeelt. Techniek en zorg zullen voor Apeldoorn belangrijke sectoren blijven. Zoals iemand opmerkte: “aan de technische universiteiten bedenken ze de ideeën, wij in Apeldoorn voeren het uit!”.

Een thema waarop veel mooie ideeën werden bedacht was verkeer en vervoer. Iedereen heeft er mee te maken en we staan geen van allen graag inde file. Een onderwerp dat dus echt leeft! Misschien dat we in 2030 al met onze eigen drone door de stad vliegen maar tot die tijd moet er ook ruimte blijven voor slimme verkeersoplossingen. Door thuiswerken te stimuleren zal bijvoorbeeld het woon-werkverkeer afnemen. Maar ook elektrisch rijden en het verbreden van de ring blijven manieren om minder last te hebben van stilstaand verkeer.

Wonen is voor veel Apeldoorners nu al een punt van aandacht en zal dat richting 2030 zeker nog blijven. Doordat de bevolking groeit en er steeds meer mensen alleen wonen zijn er meer huizen nodig, maar dit hoeft niet altijd op dezelfde traditionele manier. Door bijvoorbeeld appartementen in de vorm van woongemeenschappen te bouwen kunnen Apeldoorners elkaar op een laagdrempelige manier opzoeken. Hierdoor kunnen jongeren en ouderen bij elkaar wonen én kan er bijvoorbeeld een combinatie worden gemaakt met zorg aan huis. Hoogbouw past niet bij de gemeente, zorg juist dat er meer laagbouw gebouwd wordt.

Apeldoorn is een grote gemeente, toch kwamen in veel wijken dezelfde thema’s en ideeën naar voren. We willen graag allemaal in 2030 nog kunnen wonen en werken in een groene gemeente. Heeft u de toekomsttafels nu gemist? Neem een kijkje op www.apeldoorn2030.nl of stuur ons een bericht naar vvd@apeldoorn.nl. Het is goed als u van zich laat horen! De toekomst begint vandaag.


Max van Oort

VVD Apeldoorn