AZC: resultaat, in samenwerking

De VVD heeft zich hard gemaakt voor een klein AZC op meerdere plekken verspreid over Apeldoorn, dat is helaas niet gelukt. Wat deze week wel is gelukt is de stap van 400 naar 600 asielzoekers niet zomaar te laten gebeuren. Betrokken bewoners zijn hierover met ons in gesprek geweest en samen hebben we ons er hard voor gemaakt om invloed uit te kunnen oefenen op de monitoring die plaats gaat vinden.

Het bestemmingsplan voor het AZC aan de Deventerstraat hebben wij in de raad van 20 september daarom goedgekeurd.

De discussie rondom het bestemmingsplan, ging uiteraard niet alleen over ruimtelijke afwegingen. Het ging ook over de aantallen, waarom deze locatie en hoe gaan we monitoren? Logische vragen en terechte vragen. In september 2016 hebben wij als VVD, in de brief met wensen en bedenkingen naar het college, duidelijk aangegeven dat wij voor eerst 400 asielzoekers zijn op het terrein van GGnet. Na zorgvuldige monitoring kunnen we eventueel naar 600 asielzoekers kunnen gaan, maar de zorgvuldigheid staat hierbij voorop!

De VVD vindt het goed om te horen van de burgemeester, dat hij dit proces van monitoring samen met de inwoners en ons als raad wil vormgeven. Deze toezegging hebben we vorige week, tijdens de PMA van 13 september gekregen. Daarnaast heeft de burgemeester tijdens de raad van 20 september ook een 0-meting toegezegd.

De VVD vindt dit proces van monitoring van groot en essentieel belang, voor alle inwoners van Apeldoorn, maar ook voor ons als raad. Op deze manier kunnen we een goed democratisch proces doorlopen met elkaar. We zullen dit de komende tijd goed blijven volgen en verwachten hierin actie van de portefeuillehouder, om het samen te doen.

Wij gaan de komende tijd gebruiken om met een voorstel te komen om dit gesprek, over de voorwaarden en criteria voor monitoring te faciliteren. Samen met omwonenden en de Apeldoornse gemeenteraad.

Kortom inwoners hebben rechtstreeks invloed op het proces en wij zullen ons blijven inzetten voor een fijne buurt! #gewoondoen!


Tim Kamphuis