Goed openbaar vervoer moet gegarandeerd worden

De VVD Apeldoorn vindt mobiliteit erg belangrijk. Je wilt immers zonder al te veel gedoe veilig en snel op de plaats van bestemming komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid ziet de VVD als een kerntaak van de gemeente. Daarom vinden wij dat goed openbaar vervoer in Apeldoorn belangrijk is.

Dit openbaar vervoer moet milieuvriendelijk zijn en goed toegankelijk voor iedereen. Het openbaar vervoer in en rond Apeldoorn zal de komende jaren gaan veranderen. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben hiervoor een programma van eisen opgesteld. De gemeente Apeldoorn is niet op alle punten even blij met dit plan. Daarom heeft het college van Burgemeesters en Wethouders een brief hierover geschreven aan de provincies. 


De gemeenteraad heeft ook een aantal punten doorgegeven waarvan wij vinden dat die belangrijk zijn. In de gemeente Apeldoorn zijn 12 buslijnen waar wij over in gesprek zijn. Van die buslijnen zijn 3 ‘B-lijnen’ (die blijven gegarandeerd) en 9 ‘C-lijnen’. De VVD maakt zich zorgen over deze C-lijnen. Het is namelijk niet zeker of die blijven bestaan. Ze kunnen vervallen of op een andere wijze worden ingevuld. Niemand zit te wachten op lege bussen die rondrijden op plaatsen waar er geen behoefte aan is. Dat is belastend voor het milieu en kostenverhogend. De VVD is echter van mening dat een buslijn naar het ziekenhuis en een scholierenlijn nooit C-lijnen mogen zijn. Dit is belangrijk vervoer wat gegarandeerd moet worden. 


Verandering is goed, de behoefte aan vervoer in Apeldoorn is de afgelopen jaren veranderd. Nieuwe manieren van invullen van het openbaar vervoer horen daarbij. De VVD maakt zich er hard voor dat belangrijke lijnen (zoals ziekenhuis en scholierenlijnen) blijven bestaan en dat ALLE lijnen milieuvriendelijk zijn en toegankelijk voor iedereen.