Goed vervoer; voor iedereen

Het vervoer van kwetsbare doelgroepen in onze gemeente, moet goed en op orde zijn! Want ook als je een beperking hebt, moet je wat de VVD betreft; mee kunnen doen in onze maatschappij. We moeten er van op aan kunnen en het moet efficiënt en effectief gebeuren. Je moet van je vervoer op aan kunnen, om naar school te kunnen, naar dagbesteding, of naar andere afspraken.

Wij regelen dit vervoer op dit moment binnen PlusOV. Binnen PlusOV organiseren wij, in de regio met 9 andere gemeenten, het doelgroepenvervoer en het vraagafhankelijke vervoer. Met name het doelgroepenvervoer (leerlingenvervoer onder andere), leidt tot veel problemen. Zoals ook al vele malen in de krant en overige media heeft gestaan. Deze problemen duren al te lang, vindt de VVD. Daar moet een oplossing voor komen. Op 18 oktober hebben we hier als gemeenteraad wederom met elkaar over gesproken en besloten om te stoppen met PlusOV voor de gemeente Apeldoorn met betrekking tot het doelgroepen vervoer.

Hoe zijn we tot dit besluit gekomen?

Het leerlingenvervoer vindt plaats onder de paraplu van PlusOV, vanaf 2016. In 2016 en in 2017 zijn er grote problemen geweest met dit vervoer. Kinderen werden niet opgehaald, te laat opgehaald, er werden andere routers gereden, steeds wisselende chauffeurs. Als VVD zijnde hebben we hier de afgelopen jaren aandacht voor gevraagd en dat hebben we ook in 2018 weer gedaan. Omdat het weer mis ging. Ja, het gaat iets beter, maar het gaat nog niet goed. Terwijl PlusOV een groot aantal beloftes heeft gedaan om het te verbeteren. Maar helaas, mocht dit niet baten, of is niet alles ingevoerd wat ze hadden beloofd. Neem bijvoorbeeld het reizigerspanel, een belangrijk element volgens de VVD om te toetsen hoe het gaat en te kijken wat er leeft en speelt. Helaas niet ingevoerd, terwijl we daar, samen met anderen; veelvuldig op hebben gehamerd. Zo zijn er nog wel een aantal andere voorbeelden te noemen. De VVD vindt dat in het kader van PlusOV, wij als politiek ons moesten bemoeien met de bedrijfsvoering van PlusOV. Een gemeenschappelijke regeling, die dus 'op afstand' van ons staat. Maar wij hebben gemeend, om bedrijfsvoering; politiek te maken. Om ervoor te zorgen dat de problemen opgelost zouden gaan worden. En de kwetsbare doelgroep, goed vervoerd kan worden.

Helaas mocht dit niet baten en zijn de klachten en de geluiden die ons bereiken, nog steeds zorgelijk. Dat heeft ons doen besluiten om als VVD te zeggen; we stoppen ermee. Wij zijn het vertrouwen kwijt in PlusOV, net als een groot deel van onze inwoners!

Maar, hoe nu verder?

Stoppen met PlusOV is 1, maar dat doen we niet van de ene op de andere dag. Tot augustus zitten we nog aan PlusOV en haar vervoerders vast. 18 oktober, tijdens de politieke bespreking heeft de VVD ook aangegeven dat wij verwachten dat we voor de resterende periode, er alles aan moeten doen om het vervoer nog te verbeteren en om serieus met klachten om te gaan van onze inwoners. Dit houden wij de komende tijd goed in de gaten.

Daarnaast, stoppen we met het doelgroepenvervoer, maar het vraagafhankelijke vervoer; blijft vooralsnog bij PlusOV. Dit gaat ook stukken beter, gelukkig, dan het doelgroepenvervoer. Maar, ook dit deel, houden wij strak in de gaten de komende maanden.

Wat gebeurt er na 1 augustus?

Na 1 augustus zal de gemeente het weer zelf gaan doen, kleinschalig en dichtbij; dat is het uitgangspunt, waar ook de VVD zich in kan vinden. De komende tijd wordt gebruikt, om samen met andere gemeenten waar het kan, te kijken naar de nieuwe aanbesteding voor het 'nieuwe seizoen'. Ook hier blijven we strak op zitten, om de problemen die we hebben gehad met PlusOV, niet nog eens te laten gebeuren. De VVD is van mening dat het beter moet en kan; op een efficiënte en effectieve manier! Zodat mensen weer meedoen, kinderen naar school kunnen en ouders die toch al genoeg zorgen hebben niet meer wakker hoeven te liggen over waar hun kind nu weer is!


Tim Kamphuis