Overbodige verkeersborden

Vanmorgen, 17 januari 2019, stond in De Stentor, editie Apeldoorn, te lezen dat een kwart van de gemeenten in Oost Nederland van plan zijn om verkeersborden die geen functie (meer) hebben te verwijderen. Hiermee geven deze gemeenten gehoor aan een oproep van Veilig Verkeer Nederland.

Veiligheid in het algemeen, en verkeersveiligheid in het bijzonder, is altijd een van de speerpunten van de VVD-fractie. Het weghalen van overbodige borden bevordert de verkeersveiligheid en de VVD-fractie vindt het daarom belangrijk dat ook in de gemeente Apeldoorn overbodige borden worden weggehaald.

De VVD gaat ervan uit dat het college, net als de VVD, veiligheid hoog in het vaandel heeft.

Als de gemeente Apeldoorn tot de in De Stentor genoemde kwart van de gemeenten behoort die gehoor geeft aan de oproep van Veilig Verkeer Nederland om overbodige borden weg te halen, welke acties gaat u dan ondernemen?


Het antwoord van de wethouder is hier terug te beluisteren.