VVD wil van gemeente Apeldoorn opheldering over inbraakgolf

De Apeldoornse VVD wil van het college van burgemeester en wethouders opheldering over het grote aantal inbraken in de gemeente. Daarom heeft de VVD schriftelijke vragen ingediend.

Schriftelijke vragen


Schriftelijke vragen van de VVD-fractie Apeldoorn omtrent de 'inbraakgolf' in Apeldoorn en de dorpen


Geacht College,

Conform artikel 34 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad, legt de VVD fractie u hierbij de volgende vragen voor, naar aanleiding van een tweetal artikelen

'Inbrekers houden huis in de dorpen' uit de Stentor van 9 januari 2019 jl. en ‘Inbrekers laten een spoor van vernieling achter in Apeldoorn' uit de Stentor van 10 januari 2019 jl.

De VVD-fractie maakt zich zorgen over het groeiend aantal inbraken in onze gemeente, welke nu helaas met name plaatsvinden in de dorpen en bij onze Apeldoornse ondernemers. Apeldoorners voelen zich hierdoor minder veilig in hun eigen omgeving en kunnen niet meer veilig ondernemen. Dat is zorgelijk, vindt de VVD. Daarnaast moeten de daders van deze in- braken zo snel mogelijk opgespoord worden, om nog meer inbraken in Apeldoorn te voorkomen. Daar moet, volgens de VVD, zwaar op ingezet worden. Maar ook de inbraakpreventie is wellicht van belang om extra aandacht aan te besteden.

Kortom, deze 'inbraakgolf' roept bij de de VVD-fractie een aantal vragen op:

1. Hoe wordt er in onze dorpen en bij onze ondernemers toezicht gehouden op eventuele verdachte situaties?

2. Komen onze BOA's er aan toe om ook in de dorpen toezicht te houden op eventuele verdachte situaties? Zo ja, waarom wel, zo nee, waarom niet?

3. Hoe wordt er in onze gemeente op dit moment voorlichting gegeven over inbraakpre- ventie? En dan met name in de dorpen en voor ondernemers?

4. Hoe wordt er, in de dorpen en onder ondernemers, ingezet op preventie en signale- ring via Whats-App groepen?

5. Missen we de capaciteit en prioriteit om vol in te kunnen zetten op 'inbraken' in Apel- doorn? En missen we daarmee de flexibiliteit om prioriteiten aan te passen, als de maatschappij daarom vraagt; in het integraal veiligheidsplan Apeldoorn (IVA)?

6. Wat is het college van plan om op korte termijn te doen aan het onveilige gevoel, wat er op dit moment heerst, bij onze inwoners en onze ondernemers?


We zien uw beantwoording graag tegemoet.


Hartelijke groet,

namens de VVD fractie Apeldoorn, Tim Kamphuis


Bekijk hier de vragen en de antwoorden!