Actualiteitsvragen “Revitaliseringswijken“

De VVD vindt invloed van inwoners op hun leefomgeving van groot belang. Het is belangrijk dat inwoners meepraten. Participatie is belangrijk bij projecten die de samenleving aangaan. De VVD pleit ook voor DOEN en vindt dat gemeenschapsgeld vooral besteed moet worden aan uitvoering van plannen. In de raadsbrief wordt gesproken over een hoge ambitie op gebied van participatie. Dit leidt tot 10% participatiekosten boven de 10% overhead waar reeds rekening mee was gehouden, waardoor er minder geld overblijft voor de uitvoering van revitalisering.

Dit leidt voor de VVD fractie tot de volgende vragen:

1. Betreft dit 10% van het totale budget dat nodig is voor der evitalisering? Zo nee, over welk bedrag gaat het dan?

2. Is er gekeken naar andere manieren van participatie om de kosten laag te houden? Zo ja, waarom is daar niet voor gekozen? Zo nee, hoe gebruiken we deze ervaring om in de toekomst de kosten laag te houden?

3. Is gebleken dat andere vormen van participatie die wellicht lagere kosten geven, ook minder effectief blijken? Zo ja, waar bleek dit uit? Zo nee, waarom is daar niet voor gekozen?

4. Hoe zijn de kosten voor participatie opgebouwd?


De vragen worden gesteld naar aanleiding van het artikel “Apeldoorner praat volop mee over zijn buurt, het nadeel is wel: Minder geld voor praktijk” in de Stentor

Bekijk hier de raadsagenda (agenda punt 3b). In de PMA van 14 maart wordt er verder gesproken over de revitalisering in de wijken.