Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota 2019

Vorig jaar stond ik rond deze tijd ook voor u in deze zaal. Wat was ik trots op ons mooie akkoord. Weer wat te besteden en voorzichtige plannen, maar wel financieel de vinger aan de pols en de hand op de knip was de boodschap in het bestuursakkoord. Die hand op de knip blijkt nodig, de miljoenen tekorten “vliegen ons om de oren” en mensen horen dat er bezuinigd moet worden op de zorg.

Wat hoort de VVD van mensen als we huis aan huis gaan, per mail en op straat?

Mensen willen vooral hun leven leiden en niet te veel gedoe van de overheid. Ze zijn best tevreden. De kwaliteit van voorzieningen moet op orde zijn en als je een keer langs komt op het stadhuis wil je goed geholpen worden. Ze willen van de VVD weten welke keuzes en overwegingen we hebben.

Eigenlijk heel simpel, maar gezien het aantal onderwerpen en taken ook ongelooflijk ingewikkeld. Toch is dat het kompas waar wij op zullen sturen: Eigen invloed en kwaliteit!

Op een aantal punten zal ik duidelijk maken wat voor de mensen die we spreken belangrijk is en hoe de VVD zich daar hard voor maakt.

Er zijn nog steeds teveel mensen op zoek naar een woning of ruimte om hun bedrijf op te zetten of laten groeien. Net als andere partijen roepen we om een oplossing. De VVD is de enige partij die heel concreet aangeeft hoe dan en waar. Het is letterlijk vechten om de ruimte om al onze doelen te realiseren. Daar hebben we dus meer van nodig! Ook dit jaar zullen we een voorstel doen om ervoor te zorgen dat over tien jaar nog steeds gebouwd kan worden. Je hebt niet zoveel aan een agenda als de ruimte er niet is.

Onze ondernemers, organisaties en het onderwijs dragen bij en wat ons betreft gaan we verder met de lijn die we in de Cleantech Regio aan het uitzetten zijn om zo goede ideeën en genoeg handjes hebben. Hierheen halen van kennis en hoger onderwijs is belangrijk en we blijven investeren in de waardevolle mensen die van onze mbo’s afkomen! Want die zonnepanelen voor de energietransitie springen niet vanzelf op het dak. Daar zijn die “handjes” voor nodig en mensen met verstand.

Rondom je huis wil je lekker kunnen leven. Een wandeling en spelen in de buurt. In een park of op straat waar het goed onderhouden is. De VVD blijft zich er hard voor maken dat dit op orde is en blijft. Dat is een belangrijke taak van de gemeente wat ons betreft. Afval moet goed worden opgehaald, poepveldjes op orde en geen poep bij speeltoestellen. Zakjes mee en handhaven dus! Van iedereen wordt namelijk gevraagd om mee te werken aan het leefbaar houden van de gemeente. En de VVD wil dat dat voor mensen haalbaar en betaalbaar blijft.

Mensen horen de in de media over de enorme kosten die de klimaatdoelen met zich meebrengen en maken zich zorgen. Kleine dingen kunnen grote invloed hebben. Denk aan groener maken van de eigen tuin. Stenen eruit en planten erin of afkoppelen van regenwater. Maar om je huis te verduurzamen zodat je woonlasten lager zijn, zullen met name mensen met een middeninkomen op kosten worden gejaagd.

Wij willen dat de woningbouwverenigingen in onze gemeente niet alleen bezig zijn met sociale huurwoningen, maar ook eigenaren in de buurten waar ze actief zijn helpen. Wij komen hiervoor met een voorstel.

Voor de energietransitie ontkomen we niet aan het inzetten van alternatieve energie. We verwachten dat hier snel ontwikkelingen voor zijn, maar moeten ook gebruik maken van windenergie.

Levendigheid en leefbaarheid gaan hand in hand. We kennen veel mooie evenementen die helpen om de kwaliteit van de gemeente te benadrukken. Maar ook in je gewone leven is het belangrijk je lekker uit te kunnen leven in je sport of hobby, werk of opleiding. Of lekker in je eigen buurt.

De VVD is tevreden dat de camera's in de binnenstad vervangen gaan worden. Om toezicht- en daardoor een leuker uitgaansleven voor iedereen te kunnen

Woningen, winkels en bedrijfslocaties moeten goed bereikbaar zijn. Onze wegen en paden zijn de vaten van de gemeente. Op weg naar je werk, lekker shoppen, leveren of vervoeren van je producten, naar school, sport, hobby of naar huis. Iedereen maakt er gebruik van.

De VVD beseft dat er geen financiële ruimte is om nu met concrete voorstellen te komen, maar dringt aan op haast met al genomen besluiten en onderhoud! Toch willen we een tunnel bij de Laan van Spitsbergen niet ongenoemd laten en beraden ons op mogelijkheden.

Een enorme omslag die we van de gemeente vragen is dat “participatie” wat anders is dan rollende agenda’s, visies en werkvormen. De VVD wil dat bij alle plannen in de stad geld beschikbaar is voor rechtstreekse invloed van mensen, ondernemers, clubs en verenigingen. Wat als je kletsgeld beschikbaar stelt voor zichtbare spullen in de buurt? Zouden mensen dan niet bereid zijn om dit met elkaar goed te besteden zonder dat daar ambtelijke werkvormen voor nodig zijn? Een avond in een zaaltje is minder leuk dan samen concreet iets kunnen realiseren. In Osseveld bijvoorbeeld hebben bewoners, toen er gevraagd werd welke speeltoestellen geplaatst moesten worden, gewoon leuke spullen uitgezocht waar tot op de dag van vandaag driftig gebruik van wordt gemaakt. Zo moeilijk is dat niet! Het vraagt Lef van dit huis om los te laten maar gelukkig werken hier goede mensen!

Soms loopt het niet zo lekker in iemands leven. Wat de VVD en mensen die we spreken betreft is dit niet alleen een financieel probleem wat opgelost moet worden door er geld tegenaan te gooien. Gezinnen waarin meer dan twintig hulpverleners rondlopen. Het is nog altijd aan de orde van de dag. Ouders die zich machteloos voelen, omdat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd en geen effectieve hulp krijgen aangeboden. Jongeren die zich niet herkennen in behandelplannen, omdat er niet naar hun geluisterd wordt. Het is nog steeds geen uitzondering. Dát zijn de problemen van dit moment voor de mensen om wie het gaat! We willen de komende tijd vooral op zoek naar hoe we terug kunnen gaan naar de bedoeling van de jeugdwet en de WMO. Zorg dichtbij, regie bij het gezin en 1 gezin 1 plan! Het is de bedoeling om die problemen weg te werken. En ook hier is lef nodig om anders te durven kijken naar het zorglandschap. Vertrouwen in professionals maar zeker ook in mensen die hulp vragen zelf. Al met al wil de VVD niet alleen bij de zorg terug naar de bedoeling. We willen dat de gemeente doet waar zij voor bedoelt is.

Erop af erop uit in de gemeente. Zaken regelen die geregeld moeten worden regelen maar wel altijd in samenspraak met onze inwoners, partners en ondernemers! Alleen dan kunnen we met elkaar de ondernemende, inclusieve en groene gezinsstad in een toeristisch toplandschap blijven!

Er zijn zorgen om de zorg en de mensen die dat nodig hebben, maar met lef en boerenverstand kunnen we er samen voor zorgen dat mensen en wij als gemeente niet te snel aan het eind van het geld belanden!


Jenny Elbertsen

Fractievoorzitter VVD Apeldoorn