Verbetering voor het wegbrengen van restafval bereikt!

Naar aanleiding van een gesprek met dorpsraad Oosterhuizen hebben de VVD en Christen Unie op 18 april 2019 vragen gesteld aan de wethouder over verbeteringen in het systeem voor het wegbrengen van restafval. Eén van de vragen luidde: kan het pasjessysteem zo worden aangepast dat het niet uitmaakt waar in de gemeente een inwoner van Apeldoorn het restafval in een (ondergrondse) restafvalcontainer stort, maar dat alle stortingen ongeacht het huisadres worden geregistreerd en meetellen?

In de raadsvergadering van 18 april 2019 kondigde de wethouder aan dat hij ging bekijken of een verbetering mogelijk zou zijn. Uit zijn beantwoording van de vragen op 12 juni 2019 blijkt dat het systeem inderdaad is verbeterd: alle huishoudens in de stad kunnen in een cluster van 10 tot 25 containers hun afval kwijt en voor de dorpsbewoners komen alle containers in een noordelijk of zuidelijk cluster beschikbaar. Indien van een andere container gebruik wordt gemaakt kan deze op verzoek beschikbaar worden gemaakt.


Wat de VVD betreft een mooie optimalisatie die het wegbrengen van restafval vergemakkelijkt!

 

Roel van Swam

20 juni 2019