Droogte en sport: hoe houden we sportvelden bespeelbaar

In gesprek

Samen met de Sportraad Apeldoorn hebben we op 11 juni een gesprek georganiseerd met Apeldoornse sportverenigingen met een sportveld. Sportverenigingen Albatros, Robur en Velocitas, SV Orderbos en de Veluwse Golfclub Hoog Soeren. Het gesprek bestond uit twee thema’s.

1. Praktische informatie voor de komende zomer

2. Hoe houden we in de toekomst de velden bespeelbaar

 

Veel praktische vragen

Er bleken volop praktische vragen. Want mag er gesproeid worden? En is het verstandig om te sproeien. En kun je rekening houden met droogte als sportvereniging. En hoe doe je dat dan?

Kort samengevat waren dit de tips van het Waterschap, de gemeente en vanuit de verenigingen zelf onderling:

1. Kijk naar de grasmat. Hoe diep zitten de wortels?

2. Begin niet te vroeg met sproeien want dan wortelt de grasmat minder diep.

3. Twee keer per week sproeien is voldoende

4. Zaai tijdig door
5. Kijk bij grasmatvervanging naar grassoorten die sterker zijn en dieper wortelen en minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben.

6. Onderzoek hoe de bestrijding van onkruid/schimmel geregeld is. Veel bestrijdingsmiddelen zijn inmiddels verboden. Kijk op Onkruidvergaat.nl.

7. Sproei zo laat mogelijk op de avond of in de nacht. Dan is de verdamping het minst en gaat een deel van het water terug de bodem in

8. Remote sensing geeft inzicht in de verdamping en het bodemvocht en kan helpen om te bepalen wanneer gesproeid moet worden.

9. Via de provincie kun je de grondwaterstanden raadplegen: https://www.gelderland.nl/Grondwater-en-grondwatermetingen

10. Koop expertise samen in. Wellicht kan de sportraad trainingen organiseren.

 

Toekomst

In ons grondgebied hebben we een zeer hoge kwaliteit aan eeuwenoud fantastisch schoon grondwater. Daar moeten we zuinig op zijn. Het is heel goed mogelijk dat we ooit dit water nodig hebben als drinkwater. Niet alleen voor onze eigen regio. Wellicht ook voor andere delen van ons land.


In ons grondgebied hebben we ook rivieren, sloten, en dergelijke. Het zogenaamde oppervlakte water. In de regel is het toegestaan om dat water te gebruiken voor beregening van velden. Daarbij is het belangrijk om het waterpeil in de gaten te houden. Als het waterpeil te laag wordt dan komt er een onttrekkingsverbod.


De meeste sportverenigingen sproeien handmatig met behulp van vrijwilligers. Zij verplaatsen de sproeiers handmatig en doen dat op het moment dat dit voor hen praktisch haalbaar is. Er kan minder water worden gebruikt als verenigingen het bewateren zouden automatiseren met beregingssystemen en remote sensing. Satelliet gestuurde info wil het waterschap beschikbaar gaan stellen. Er is dan minder waterverlies. Er moet dan wel rekening worden gehouden met geluidsoverlast en het opleiden van de vrijwilligers.. Ook kan er slimmer worden gepompt in het Orderbos. In 2018 begaf de pomp het. Verenigingen moeten het tegenwoordig zelf doen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt. Maar die afspraken zijn voor verbetering vatbaar. Orderbos wil af van de ringleiding en naar individuele bronnen.
De meeste velden worden professioneel groot onderhouden, de bedrijven die dat doen geven ook info.

In de toekomst moet er goed worden gekeken naar het combineren van functies. Zo kan een sportveld heel geschikt zijn voor het bergen van water onder het grasveld. De sportvelden liggen vaak in de ‘mantel van de stad’

Het waterschap en de gemeente zien daarvoor kansen en willen daar wel een keer een experiment mee doen. De sportverenigingen staan hier zeker voor open. Uiteraard is het voor hen vooral belangrijk dat velden bespeelbaar blijven.

 

Vervolg
Het is goed om te zien dat sportverengingen op een warme voorjaarsavond bereid zijn om over dit thema na te denken. Er is ook bereidheid om in de toekomst te experimenteren.

Binnen zowel de Sportraad als de VVD is er bereidheid om met sportverenigingen hierover het gesprek te organiseren en een visie op te ontwikkelen.

Wordt vervolgd….


Dank CSV voor het gastvrije ontvangst.


https://www.gelderland.nl/Grondwater-en-grondwatermetingen