Blog Voorjaarsnota 2019

Voor de gemeenteraad is de behandeling van de voorjaarsnota een van de belangrijkste momenten in het jaar. Hier worden de lijnen uitgezet voor de begroting van 2020 en daarna: wat moeten we doen en wat kunnen we laten?


In 2018 kwamen grote tekorten bij de uitvoering van de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning aan het licht.Door deze tekorten wordt de behandeling van de voorjaarsnota overschaduwd.

 

Met scenario 1 van het College wordt recht gedaan aan de bedoeling van de zorgwetten maar wordt ook gewerkt aan financieel herstel.

Door ruimte te zoeken binnen de sector zelf maar ook een reserve op te bouwen in deze tijd van economische groei voorkom je dat tekorten oplopen en zorg je ervoor dat er ook als het wat minder gaat nog steeds geld is om onze taken uit te voeren.

 

De VVD zal daarom van harte voor dit scenario stemmen.

Daarmee is de kous niet af. Er liggen nog veel vragen hoe we ruimte voor groei maken en hoe we terug kunnen naar de bedoeling van de jeugdzorg en WMO.

De VVD zal zich de komende tijd inzetten om deze hoe-vragen te beantwoorden.

 

Het is nu zaak om vooruit te kijken. De VVD wil daarbij terug naar de bedoeling van beide wetten: de regie bij de inwoner en minder hulpverleners per gezin. Gedrag dat iets afwijkt van het “normale” moet niet direct een sticker krijgen. Gezinnen waar soms meer dan 10 hulpverleners rondlopen komen nog met regelmaat voor. Dit helpt een gezin niet.

 

De VVD vindt gezonde gemeentefinanciën erg belangrijk. Met de voorstellen in deze voorjaarsnota staan alle financiële seinen in 2026 op groen. Dit zal gebeuren door gericht te bezuinigen terwijl de keuzes uit ons coalitie akkoord stevig verankert blijven in de begroting.

 

De VVD wil meer ruimte voor groei. De bedrijventerreinen zitten bijna vol en over een jaar of 10 zit ook de stad vol.

Willen we het mooie, groene Veluwse karakter van Apeldoorn behouden moeten plannen maken over verdere uitbreiding van de stad en haar dorpen. De Apeldoornse VVD zet zich hiervoor in.

 

Zo kan de VVD vasthouden aan wat wij belangrijk vinden; ruimte voor inwoners en bedrijven zodat Apeldoorn en haar dorpen kunnen groeien en bloeien in het schitterende groen van de Veluwe.

Wij willen hier vol op inzetten!

 

De Apeldoornse VVD fractie