Schriftelijke vragen - Salafistisch onderwijs

We maken ons zorgen over het salafistisch onderwijs, wat blijkbaar ook in Apeldoorn plaatsvind. Raadslid Tim Kamphuis heeft schriftelijke vragen gesteld om duidelijkheid te kunnen verkrijgen van het college.

Geacht College,


Conform artikel 34 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad, legt de VVD fractie u hierbij de volgende vragen voor, naar aanleiding van de berichtgeving over het gedane onderzoek door NRC Handelsblad en Nieuwsuur naar salafistische instellingen en de berichtgeving bij Omroep Gelderland van 10 september 2019 over één Apeldoornse onderwijsinstelling die daarbij zou zitten; https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2424014/Een-ander-geloof-Dan-verdien-je-de-doodstraf-Dat-leren-kinderen-op-koranscholen-in-Apeldoorn-en-Ede


De VVD-fractie maakt zich hier ernstige zorgen over en wil duidelijkheid over de situatie in Apeldoorn. Daarom stellen wij de volgende vragen aan het college:

  1. Bent u bekend met het onderzoek ‘In de Koranschool leren kinderen dat Nederland niet hun land is?
  2. Uit het onderzoek en de uitzending van Nieuwsuur blijkt dat in Apeldoorn één onderwijsinstelling gevestigd is met sterke salafistische invloeden. Was u hiervan op de hoogte? Zo ja/nee, waarom?
  3. Welke concrete maatregelen heeft u genomen om onverdraagzame en antidemocratische boodschappen in Apeldoorn tegen te gaan?
  4. Wat gaat u doen, nu duidelijk is dat in Apeldoorn salafistische invloeden aanwezig zijn en mogelijk onverdraagzame en antidemocratische boodschappen verspreid worden?
  5. Neemt het college stelling tegen het salafisme en de gevaarlijke invloed daarvan? Zo ja/nee, waarom?


We zien uw beantwoording graag tegemoetTim Kamphuis

Raadslid Apeldoornse VVD