Werkbezoek Loenen

Op 18 oktober 2019 heeft Loenen Zonnedorp de VVD -fractie en onze wethouder uitgenodigd voor een bezoek aan hun prachtige dorp. De VVD heeft daar uiteraard graag gebruik van gemaakt.

In Loenen hebben ze enkele jaren geleden het roer flink omgegooid: van een traditionele dorpsraad zijn ze gaan samenwerken als ‘Loenen Zonnedorp’: een soort regiestichting waaronder allerlei werkgroepen werken die concreet aan de gang gaan met projecten in, door en voor het dorp. En met geweldige resultaten! Zowel de Vrienden van de Loenense bossen als de verduurzamingspoot hebben al aansprekende projecten gerealiseerd, zoals een nieuwe trimbaan en energie- en dus kostenbesparingen van al 1 miljoen kg CO2 € 250.000 per jaar. Ook de andere werkgroepen werken hard aan het mooier en het vergroten van de leefbaarheid van het dorp op het gebied van wonen, zorg, jeugd en ondernemen.

Bij ons werkbezoek zijn we enthousiast rondgeleid langs aansprekende projecten, zoals de private herontwikkeling van voormalig Mob-complex Veldhuizen en Kieveen, waar ondernemers en gemeente een convenant sluiten om dit bedrijventerrein een nieuw impuls te geven. Daarnaast hebben we potentiële locaties voor wind- en zonne-energie bekeken, zodat we goed op de hoogte zijn van wat er speelt. Ook zijn woningbouwlocaties bekeken en zijn plannen besproken om de zorgfaciliteiten in Loenen te verbeteren.

Duidelijk werd dat de samenwerking in Loenen verder versterkt is door deze opzet: er wordt veel gerealiseerd. Kennis en capaciteiten van alle vrijwilligers worden optimaal ingezet in de nieuwe structuur. Kortom, Loenen is een mooi voorbeeld van ‘het nieuwe werken’ op de schaal van een dorp!