Doorgaan met wat wel kan

Tijdens de corona crisishebben wij ons hard gemaakt voor maatregelen die ondernemers ondersteunen enmensen aan het werk houden!

Daar stonden- en staan we pal voor en achter!

We blijven onze inwoners, ondernemers en verenigingen zo veel als mogelijk ondersteunen.

Wij maken ons wel zorgen over de effecten van deze maatregelen op onze begroting. Dat betekent dat we keuzes moeten maken de komende tijd. Alles on hold zetten is een verkeerde keus. Dan put je je reserves uit en moetje vanaf niets gaan bouwen. Beter is door te gaan met wat wel kan!

Nu al wachten mensen op een woning, bedrijfsruimte of werk. Er liggen veelprojecten stil. Die achterstand mag niet groter worden. Plannen die we kunnen uitvoeren gaan we uitvoeren, geplande zaken waar al budget voor is naar voren halen om bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid in stand te houden. Dat is niet alleen een zaak van geld, maar zeker ook van houding.

Er zal een slimme balans moeten worden gevonden. Als je stopt met investerenwordt de rekening steeds hoger. Maar te veel uitgeven is ook niet goed. Samenmet provincie en rijk zullen we als lokale overheid de economie in bewegingMoeten houden. Met wat nu gevraagd wordt kan de gemeente dat niet alleen.

Na de schrik en de “fullstop” van de eerste weken zijn we bewust zo snel als kon weer gaan vergaderen om ervoor te zorgen dat de benodigde besluiten, als de maatregelen kunnen worden afgebouwd, zonder gevaar voor de veiligheid en gezondheid van mensen, al genomen zijn. Zodat er na deze crisis ruimte is om te blijven wonen, werken en recreëren in onze mooie gemeente.

Voor nu veel sterkte en houd vol!

Met vriendelijke groet,


Jenny Elbertsen

Fractievoorzitter van de Apeldoornse VVD