Hoger Onderwijs

In deze tijden van Corona waarin we op sommige plekken een stap terug moeten zetten gaan de ontwikkelingen voor hoger onderwijs in Apeldoorn wel door. Op dat gebied is er goed nieuws: er wordt een bijzonder onderwijs- en kenniscentrum in Apeldoorn opgericht voor (digitale) veiligheid!

Apeldoorn biedt op dit moment al plaats aan een aantal instellingen voor hoger onderwijs zoals Saxion, Wittenborg en de Politieacademie. De VVD pleit al jaren voor uitbreiding van ons hoger onderwijsaanbod. We bieden graag de ruimte aan jongeren die hier opgroeien om hier ook te blijven studeren, zij houden samen met alle andere Apeldoorners de stad bruisend. Daarnaast horen we ook al heel erg lang dat het Apeldoornse bedrijfsleven staat te springen om goed opgeleide werknemers. Voor Apeldoornse bedrijven is het een grote winst om meer hoger onderwijs op fietsafstand te krijgen.

De nieuwe instelling wordt met de Universiteit Twente, het ROC Aventus, hogeschool Saxion, de Politieacademie, de Koninklijke Marechaussee en het Apeldoornse bedrijfsleven opgericht. Het instituut zal zich richting op het snijvlak tussen veiligheid en de digitale samenleving. Dit wordt een steeds belangrijker onderdeel van onze samenleving. 

De VVD trekt al jaren aan de bel om meer aandacht voor hoger onderwijs in onze gemeente te krijgen. Het is goed om te zien dat zoveel verschillende partners zich nu ook daadwerkelijk inzetten om een onderwijs- en kenniscentrum hier van de grond te krijgen. De verbinding tussen ondernemers, onderwijs en overheid krijgt zo vorm en door samen de schouders eronder te zetten wordt Apeldoorn unieke kansen geboden.

Max van Oort
VVD Apeldoorn