Perspectief

Op 25 juni heeft de gemeenteraad het ‘financieel perspectief’ besproken: wat zien we voor ons voor 2021 en verder en welke richting geven we mee aan het college om de begroting van 2021-2024 op te stellen?
 
Ook dit jaar vond deze doorblik in lastige omstandigheden plaats: de invloed van de corona-crisis op de gemeentelijke financiële huishouding is nog onduidelijk. Hoeveel werklozen krijgen we in Apeldoorn, wat vergoedt het Rijk van de directe kosten, hoeveel extra mensen raken in de bijstand? Daarnaast speelt het voortdurende tekort in het sociale domein, waar structureel meer wordt uitgegeven dan wordt vergoed door het Rijk.
 
Daarbij willen we de lasten niet boven inflatie verhogen. Dat betekent dat we wel accepteren dat het financieel herstel langzamer gaat, alles tegelijkertijd gaat niet. Juist voor deze extreme omstandigheden hebben we echter een reservepotje: als er nu geen reden is om deze te gebruiken, wanneer dan wel?
 
Dat betekent ook blijven investeren in onze binnenstad, met de vergroening die onlangs is vastgesteld als leidraad. Een integrale heroverweging is hierbij wel vereist. En ook investeren in onze faciliteiten, zoals het nieuwe zwembad in Apeldoorn-Noord.
 
Daarnaast willen we in het najaar van 2020 en voorjaar van 2021 alle taken van de gemeente kritisch tegen het licht houden. Om hiervoor het nodige inzicht te verkrijgen hebben we een uitgebreide doorlichting gevraagd aan het college, zodat we echt kunnen kiezen.
 
Roel van Swam