De RES en andere ongemakken

Één stap hierin is dat de raad haar visie geeft op het concept RES dat het college naar Den haag stuurt. In het RES geeft de Clean-Techregio aan wat zij denkt te kunnen realiseren tot 2030 aan het opwekken van duurzame elektriciteit, concreet met windmolens en zonneparken. Daarnaast worden in het RES verbindingen gelegd naar de warmtetransitie, mobiliteit en de participatie in het proces.

 

In het RES zijn zoekgebieden aangewezen waarop veel commentaar komt vanuit onze bewoners van de dorpen en de buitengebieden die daarin zijn opgenomen, zoals Beemte-Broekland, Klarenbeek en Loenen. Vooral in Beemte-Broekland zijn projectontwikkelaars al met bewoners in gesprek, wat voor veel onrust zorgt.

 

De VVD is het met veel insprekers eens dat er zaken verbeterd moeten worden bij de aanpak door projectontwikkelaars. Het lijkt alsof deze initiatiefnemers het kader dat Apeldoorn heeft vastgesteld voor de ontwikkeling van zonneparken (https://www.apeldoorn.nl/ter/fl-afwegingskader-zonneparken) niet kennen, zij houden zich er in ieder geval niet aan! De VVD zal het college hierop aanspreken: dit kader is geen ‘afvinklijstje’! De VVD wordt niet enthousiast van een initiatiefnemer die de bewoners niet goed betrekt en geen rekening houdt met de omgeving.

 

De VVD kan zich in hoofdlijnen wel vinden in het RES: veel zaken, zoals het zoekgebied voor windmolens langs de A1 over de Veluwe (wat op veel draagvlak in de raad kan rekenen) en de bundeling van zonneparken langs infrastructuur en nabij industrieterreinen, beide aangedragen door de VVD in Apeldoorn, staan er goed in. Maar de VVD vindt dat de volgende punten dienen te worden aangepast in het definitieve RES 1.0 volgend voorjaar:

1)      Meer vrijheid voor het plaatsen van (kleinere) windmolens die agrariërs en/of bewoners zelf willen. Daarmee krijg je ook een betere verdeling van lasten en lusten: als daarvoor goede businesscases te maken zijn, prima!

2)      Een extra criterium voor het gebruik van landbouwgronden: het gebruiken van goede landbouwgronden levert minpunten op, het gebruik van slechte gronden pluspunten;

3)      Meer nadruk op de belastbaarheid van een gebied: het plan bijvoorbeeld om meteen ten zuiden van de kern Beemte een zonnepark aan te leggen voldoet ons inziens niet aan ons kader. Het kan niet zo zijn dat één gebied of dorp helemaal vol wordt gezet en er bij een ander gebied niks komt.

 


 

 

Verder is de VVD voor aanpassing van landelijke kaders: onder andere met de eisen van Natura 2000 moet anders worden omgegaan, anders kunnen wij als gemeente onze opgaven onmogelijk invullen! In de uitwerking van het RES staat betaalbaarheid en haalbaarheid voor ons voorop: onze vertaling is dat wij gaan voor 80% van de maatregelen tegen 20% van de kosten en niet altijd nu in een keer de 100% willen realiseren: dat is namelijk onevenredig duur. Daarom zijn wij ook voorstander van een hybride oplossing voor het warmtevraagstuk en tegen volledig van het gas af: los 80% duurzaam op, maar de top, als het bv. heel koud of warm is, kun je prima met bv. gas blijven oplossen. Dan praat je over investering per woning in de orde van € 10.000, terwijl bijvoorbeeld een complete elektrificering meer dan € 50.000 kost.

 

Tenslotte pleit de VVD voor kernenergie, de ontwikkelingen op dat gebied gaan snel, binnen 10 jaar lijken bijvoorbeeld Thoriumcentrales, waarmee je 100 MW kunt opwekken op de oppervlakte van een 40-voetscontainer, economisch haalbaar te worden. Wat de VVD betreft gaat de regio actief op zoek naar locaties waar zo’n centrale zou kunnen komen, want met de huidige duurzame bronnen alleen gaan we de noodzakelijke energietransitie niet redden.

 

Roel van Swam

Namens VVD-Apeldoorn

27 september 2020