RES & Kader Zonneparken

Wat vindt de raad van de Concept Regionale Energie Strategie (RES)? Afgelopen 17 september en 1 oktober is er een Politieke Markt geweest over RES.

De gemeenteraad heeft de mogelijkheid gekregen om wensen en bedenkingen mee te geven ten aanzien van deze concept RES. De eventuele wensen en bedenkingen worden meegenomen bij de vaststelling van de definitieve energiestrategie.
Op initiatief van de VVD komt er zo spoedig mogelijk een Politieke Markt over het ‘Kader Zonneparken’.
Roel van Swam: "De VVD heeft daar om gevraagd, omdat zij bang was dat anders een groot deel van de inspraak in de bespreking over het RES als ‘buiten de orde’ zou worden verklaard en dat doet er geen recht aan."
Bekijk hier de PMA's terug: