Algemene Beschouwingen MPB 2021-2024

Algemene beschouwingen
MPB 2021-2024

(Alleen de gesproken tekst geldt)


Voorzitter,

Allereerst wil ik, namens mijn fractie, vanaf deze plek mensen die het moeilijk hebben sterkte wensen. Mensen die iemand verloren hebben, ziek zijn, geïsoleerd leven en zich zorgen maken. Zorgen of ze morgen nog een baan hebben, of ze hun bedrijf kwijt raken, of ze hun rekeningen nog kunnen betalen en zorgen of en wanneer we eindelijk weer normaal kunnen doen.

Na de fullstop van allerlei zaken in maart en vol gas in de zorg en dienstverlening, wennen we langzaam aan een nieuwe realiteit. Aan de ene kant is de wereld voor veel mensen kleiner, terwijl met behulp van ICT aan de andere kant hierdoor grenzen verdwenen zijn.

We hebben gezien hoe mensen voor elkaar opstaan en klaarstaan. Er zijn initiatieven geweest om lokale ondernemers te steunen, dinerbonnen gekocht en beren-routes uitgezet om kinderen wat leuks te bieden. En ook de gemeente heeft bijgedragen wat ze kon om klaar te staan voor mensen en ondernemers die dat nodig hebben.

De Raad heeft in deze roerige tijd een visie voor de gemeente durven vaststellen. Ook dat is de kracht van Apeldoorn! Mijn complimenten hiervoor.

In deze context ligt nu een begroting voor. Een begroting waarbij de cijfers als enige constante verandering kennen, terwijl we toch samen aan de slag zijn voor een fijne gemeente om te wonen, werken, ondernemen en gewoon Samen leven!

Wonen

Apeldoorn is (terecht!) erg populair als woon- en werkgemeente: om dat zo te houden is echter wel een versnelling in onze woningproductie hard nodig, net als het ter beschikking kunnen stellen van nieuwe bedrijventerreinen. Daar ligt een grote opgave, die wat de VVD betreft verder benadrukt wordt!

Ondernemen

Ondernemers in Apeldoorn hebben harde klappen gehad, zeker ook de horeca en toeristische sector. De horeca en binnenstad hebben onze volle aandacht. De VVD gaat voor een toeristisch toplandschap.

Door gesloten landsgrenzen hebben veel Nederlanders afgelopen maanden de Veluwe herontdekt. We blijven daarom investeren. Investeren in de stad, de dorpen, de buitenomgeving en in de veiligheid van onze bezoekers. Dit betekent aanpakken van ondermijning en inzetten op vitale vakantieparken.

De genomen ondersteuningsmaatregelen voor alle ondernemers zetten we wat de VVD betreft door! We zijn trots op de samenwerking die in ‘Ondernemen 055’ goed van de grond is gekomen.

De VVD wil vooral het belang van een diverse en goed draaiende economie benadrukken. De Ondernemende Stad is een netwerkstad en dat helpt zowel in goede als in slechte tijden. Ook willen we aangeven dat een intensivering van de inzet op de Ondernemende Stad wat betreft de VVD een must is.

Dat betekent dat we hard op zoek moeten blijven naar ruimte en slim moeten omgaan met de ruimte die er is om in de behoefte aan bedrijvigheid en woningen te blijven voorzien zonder dat we de kernkwaliteit van onze gemeente verloren zien gaan door verstenen en benauwen.

Mobiliteit

Verkeersveiligheid is een speerpunt voor de VVD, bijvoorbeeld het handhaven van de 30 km zones, specifiek nabij scholen. Maar ook de situatie bij de parkeergarage Anklaar en andere onveilige plekken is een aandachtspunt. Daarom vindt de VVD het niet passend om juist op verkeersveiligheid te bezuinigen. Dat geeft een volstrekt verkeerd signaal dat de VVD dan ook wil terugdraaien, daarom komt de VVD samen met anderen met een amendement hierover.

Wegen en paden zijn de middelen voor mensen om veilig thuis, op hún werk, school, hobby of sportclub te komen. Die moeten op orde zijn.

Veiligheid

Een veilige gemeente is schoon, heel en op orde. Voor overlastgevend gedrag is geen ruimte en daarom zetten we in op cameratoezicht en bijvoorbeeld bodycams voor mensen die voor ons allemaal de straat op gaan om die veiligheid te helpen garanderen.

Helaas is onveiligheid via onze computers en telefoons ook de huiskamer binnen aan het komen. Wat dat betreft is de VVD uiterst trots op de inzet van onze gemeente om koploper te worden op het gebied van veiligheid en security.

Recreëren / groene stad

Zeker in deze tijd merken we ook het belang van een fijne leefomgeving. Al eerder hebben we gevraagd aan onze collega’s: wilt u een groene stad of een stad in het groen? Met de keus Apeldoorn 2040 als perspectief voor Apeldoorn en de dorpen is wat ons betreft gekozen voor welbevinden!

We gaan, samen met inwoners via vitaliteitsagenda’s eindelijk concreet aan de slag met het vergroenen van de wijken en de binnenstad; na dertien jaar praten, pakken we ook het Marktplein echt aan. Niet met make-up of doekjes voor het bloeden die ook niet gratis zijn, maar gewoon goed.

Mee DOEN / zorg

Niet voor iedereen is welbevinden een vanzelfsprekendheid. Soms hebben mensen een steuntje in de rug, warm hart en uitgestoken hand nodig om mee te doen of juist even tot rust te komen. Ongeveer de helft van onze begroting is ingezet om die hulp te verlenen. Om hulp in stand te houden voor mensen voor wie dat echt nodig is zullen we keuzes moeten maken.

De VVD weigert te geloven dat een op de vijf jongeren echt jeugdzorg nodig heeft vanuit een beperking. Liever richten we ons op goede samenwerking tussen zorg en onderwijs en voorkomen dat het mis gaat. De jeugdzorg moet terug naar de bedoeling van de jeugdwet. Dan voorkom je stigma-stickers en het kapot moeten bezuinigen van algemene voorzieningen voor de 80% met wie het prima gaat.

Zinvol omgaan met middelen en goed in de gaten hebben wie niet mee kan komen en daarbij op tijd helpen. De bedoeling is wat de VVD betreft dat mensen met succes en tevredenheid kunnen leven in een omgeving die aansluit bij hun behoefte met zo min mogelijk professionele ondersteuning.

Soms is bijstand nodig, maar van iedereen zal naar vermogen worden gevraagd wel mee te doen. Wat de VVD betreft door bijvoorbeeld een tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering. Werk is zoveel meer dan een inkomen!

Financiën

De VVD is verheugd over de forse investeringsagenda in deze begroting en de ambitie die daarbij wordt uitgestraald: De VVD is voor het vergroten van “de taart” in plaats van het verdelen van de armoe en daarbij hoort ook in de toekomst lekker kunnen leven in Apeldoorn. Zelfs met zoveel onduidelijkheden als nu toch vooruit gaan vraagt moed!

Daar hoort bij dat wij investeren in onze gemeente en daarbij accepteren wij dat de kosten voor de baat uitgaan. Toch is het gelukt onze belofte, de lokale heffingen niet op te laten lopen deze begroting, waar te maken. De enige constante is verandering, dat heb ik eerder gezegd. Investeren om te leven! Zodat de ondernemende gemeente Apeldoorn NU krachtig vooruit kan met alle kansen voor de toekomst!


Voor een vrije, veilige en welvarende GEMEENTE WAAR JE THUIS BENT


Jenny Elbertsen

Fractievoorzitter Apeldoornse VVD


Lees hier de Meerjaren Programma Begroting 

Bekijk hier de raadsvergadering terug