Een pracht plan nog fraaier gemaakt!

(https://www.vanriggelenvastgoed.nl/wp-content/uploads/2020/05/Wegenercampus-Apeldoorn_Masterplan.pdf).


Omdat dit Masterplan voor de gemeenteraad het kader gaat vormen waaraan de verdere ontwikkeling wordt getoetst is dit uitgebreid besproken in de politieke markt en de raadsvergadering van 21 januari 2021. Het Masterplan is een stap in een al bijna 15 jaar lopend proces om te komen tot een mooie herbestemming van het voormalige hoofdkantoor en drukkerij van Wegener. Uitgangspunten voor het plan vormen de verdere versterking van de campusgedachte, die al is begonnen met de vestiging van FSG (https://fsgacademy.com/), en de inpassing in en het gebruik maken van de natuurlijke omgeving. Uiteraard dient het plan ook een haalbare businesscase op te leveren.


Het plan gaat uit van het opwaarderen van de historische lijnen in het landschap, het openbaar toegankelijk maken van het gebied, het herstellen van sprengen en het toevoegen van kantoren, bedrijventerrein en overige functies. Ook worden er 14 kavels ontwikkeld aan de Ugchelsegrensweg.

  

De VVD heeft twee aanpassingen aan het plan voorgesteld die respectievelijk bijna unaniem en unaniem zijn overgenomen door de raad. De eerste aanpassing staat toe dat het gebouw in de oksel maximaal 35 meter hoog mag worden, in plaats van 20 meter die geldt voor de rest van de ontwikkeling. Dit geeft de mogelijkheid om beter invulling te geven aan een ander kader van de gemeente, namelijk het benadrukken dat je een grote stad in het groen binnenrijdt door, in goed Nederlands, een ‘landmark’ op karakteristieke punten neer te zetten. Deze locatie past prima hierin.

 

De tweede aanpassing betreft het maximaal toevoegen van appartementen aan het plan, ten koste van de andere functies. De idee hierbij is dat er veel behoefte is aan betaalbare appartementen, waarmee je tegelijkertijd de campus verlevendigt. Daarnaast een oproep om het parkeren optimaal in te passen.

 

Beide aanpassingen zijn al enthousiast door de initiatiefnemers opgepakt en wij verwachten dan ook dat er binnenkort een nog mooiere bestemmingsplanwijziging naar ons ter besluitvorming toe komt, zodat Apeldoorn wordt verrijkt met een prachtige campus.