De Apeldoornse Veluwe agenda

Apeldoorn als hoofdstad van de Veluwe met goede voorzieningen zoals de schouwburg, musea,  onze toeristische trekpleisters en een levendige stad en dorpen. Dit alles omgeven door vitale dorpen en een gezonde natuur waar mensen kunnen leven en beleven. Tegelijkertijd zullen we recht moeten doen aan de klimaatdoelen; dat kan de overheid niet alleen, dat vraagt om een ruime en integrale blik en dus geen hokjes denken.


Als VVD-ers willen wij wijzen op het belang van deze ruime blik en het feit dat we dit samen moeten gaan doen. Het beleid dat we maken moet ondersteunend zijn, versterken en de wensen van onze inwoners moet daar centraal in staan. Met andere woorden; mensen moeten lekker kunnen wonen, ondernemers goed zaken kunnen doen en onze gasten moeten zich welkom voelen en lekker kunnen vermaken.

 

Daarom en volkomen terecht dat in de Apeldoornse Veluwe Agenda een aantal aandachtspunten de revue passeren:

 

Alles draait om een gezonde balans. Vasthouden aan bijvoorbeeld cultuur en geschiedenis betekent ook  dat we samen met boeren en natuurbeheerders ons landschap gezond en aantrekkelijk houden. 

Ot en Sien lijken leuk, maar de boterham moet ook op tafel. Voor wat betreft de rol van de overheid, daarin vervullen wij graag die als betrokken partner. Samen met u en Apeldoorners uit diverse sectoren aan de slag, om schouder aan schouder de omgevingsvisie in balans te houden.

De boer draagt bij aan de natuur waardoor de toeristische sector een mooie omgeving kan blijven bieden aan hun klanten. Onze inwoners kunnen blijven genieten van hun achtertuin, van hun stad. Een plek waar ook ruimte zal moeten zijn en blijven om te wonen.

En daar waar boeren besluiten om te stoppen met hun mooie werk, daar liggen kansen om woonfuncties te verruimen of meer recreatie toe te laten. In andere gebieden kan er meer rust en landschapsbeheer zijn om de natuur te helpen herstellen.

 

Zandverstuivingen

 

Dit alles klinkt misschien wat ambtelijk en weinig concreet. Daarom duiden we dit graag met een tastbaar voorbeeld:

Neem nu bijvoorbeeld de zandverstuivingen: 

In dat gebied werd gewoond. Er was vroeger bos en verstuivingen zijn ontstaan door veehouderij. In de 19e eeuw is Staatsbosbeheer opgericht om bos te herplanten.

En zijn er vervolgens 16e-eeuwse nederzettingen gevonden.  Last minute is besloten om de verstuivingen voor bruine bosvlinder en reptielen in stand te houden.

Om onze Veluwe en onze stad leefbaar en zo mooi te houden vraagt dat constant om de nodige balanceeracts, de nodige afwegingen en samenwerkingen. 

 

Samen met u

 

Daarom dan ook ons appèl en pleidooi, dat we samen aan de lat staan en het samen moeten schaffen. Schep niet alleen kaders, breng beweging, blijf positief, breng het nodige omdenken en stel grenzen daar waar nodig.

De startnotitie voor de Apeldoornse Veluwe Agenda geeft daar richting aan. De VVD pleit al langer voor meer samenhang. Goed dat we daar nu vol mee aan de slag zijn, en blijven!

 

Tot slot:  

Wij zien hier kansen en deze moeten wij benutten. Want juist een brede coalitie/alliantie van partners kan onze positie en impact als hoofdstad van de Veluwe versterken en ons helpen om deze waardevolle doelstellingen te behalen.

Het helpt ons fondsen en kapitaal aan te trekken voor de regio en helpt bij de lobby richting Den Haag. Dit is wat ons betreft een sleutel om te stoppen ons als kleine gemeente te gedragen en onze plek op te eisen. We zijn geen Calimero!, maar de hoofdstad van de Veluwe. De mooiste plek van Nederland en daarin groots en woest aantrekkelijk. Daarmee ligt de wereld aan onze voeten. En daarom gaan wij samen met u en komende generaties voor een gelukkig Apeldoorn.