Hoogwaardige fietsroute tussen Apeldoorn en Epe

 Afgelopen donderdag (16 januari) stond op de agenda van de politieke markt de snelfietsroute tussen Apeldoorn en Epe, de zogenaamde F50. Doel hiervan was bespreken of het deel op het Apeldoornse grondgebied, verder ontwikkeld kan worden. Er lagen twee routes ter bespreking voor en ook de optie om er niet verder mee te gaan. 

Wij hebben donderdag gekozen voor een belangrijk punt, die onderbelicht is in de hele discussie van dit hoogwaardige snelfietspad; de verkeersveiligheid. En daarnaast hebben we niet alleen gekeken naar wat het voor de fietser moet opleveren, maar van belang is ook wat omwonenden en automobilisten ervan vinden en wat het voor hen oplevert. 

 

Allereerst de verkeersveiligheid, in het plan gaat de voorkeur uit naar de baronnenroute, het oude spoortrace. Dat is volgens de VVD een logische keuze. Maar om de fietser daar overal voorrang te geven, is een slechte keuze. Er zijn 10 kruisingen, waar de auto en de fiets elkaar kruisen. Waarbij een 3-tal kruisingen, ook echt drukke kruisingen zijn en onoverzichtelijk. De fietser voorrang geven, gaat voor gevaarlijke situaties zorgen en daar zijn wij als VVD niet voor. Wat wel moet gebeuren is het huidige fietspad en diens kruisingen, overzichtelijker en veiliger maken. Zodat het rijden daar per fiets, maar ook met de auto, beter wordt. 

 

Wat levert het ons op? Een belangrijke vraag, uiteraard is de VVD het eens dat er belangrijke en goede verbindingen moeten zijn naar onze mooie stad. Zeker als er straks meer woningen gebouwd gaan worden en wellicht de werkgelegenheid ook weer gaat stijgen. Maar in het plan wat nu voorligt, wordt onvoldoende gekeken naar hoe de fietser vervolgens ook in Apeldoorn verder kan gaan, op een veilige en snelle manier. Dat verdient echt meer aandacht. 

 

Wat dan wel? In de media duiken nu verschillende berichtgevingen op dat wij als Apeldoorn stoppen met de ontwikkeling van dit fietspad. Dat hoeft niet wat de VVD betreft. Afgelopen donderdag hebben we voorgesteld om het huidige fietspad te upgraden, wellicht wat breder te maken en de kruisingen overzichtelijker en veiliger te maken. Zodat er samen met Epe gekeken kan worden naar een mooie en veilige fietsroute, waardoor het voor Epe niet hoeft te stoppen en er voor hen een hoogwaardige fietsroute kan liggen naar Apeldoorn, en andersom. 

 

Belangrijk onderwerp en belangrijk dat we een besluit nemen hierover, want dit loopt al geruime tijd. In de gemeenteraadsvergadering van 27 januari zullen we dan ook een besluiten moeten gaan nemen. Wordt vervolgd.