Algemene Beschouwingen op de Voorjaarsnota

Tijdens de Algemene Beschouwingen gaven de raadsfracties hun reflectie op de Voorjaarsnota. Ook Tim, fractievoorzitter van de VVD, vertelde ons verhaal. Dit is onze kijk op de Voorjaarsnota en de koers van Apeldoorn.

Dank voorzitter!

Vorige week donderdag was ik bij de promotie van een goede vriendin van mij op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij heeft onderzoek gedaan naar obesitas onder kinderen en heeft hier een praktijkgerichte aanpak voor bedacht en onderzocht. Tijdens de verdediging van haar promotie kreeg ik een trots gevoel: ze stond er zelfverzekerd, met volle overtuiging, niet twijfelend en niet te theoretisch ingestoken. Kortom, ze deed het gewoon en dat straalde lef en ambitie uit.

Waarom start ik hier nu mijn Algemene Beschouwingen mee in Apeldoorn? Dat is zeker niet omdat ik mijn promotie aan het verdedigen ben hier in uw raad. Maar dat is wel omdat ik het belangrijk vind om aan te geven dat er, wat mij betreft, in deze Voorjaarsnota ook lef en ambitie zit. De VVD is daar blij mee. Apeldoorn is een grote stad en wordt nog groter en daar hoort deze ambitie ook bij, daar past geen ‘Calimero’ gedrag.

Er wordt geïnvesteerd in een ontwikkelfonds, ‘Apeldoorn ontwikkelt’. Hieruit kunnen de grote investeringen die gedaan moeten worden om bijvoorbeeld de ontwikkeling aan de zuidkant van Apeldoorn, straks goed te kunnen realiseren. Maar ook de hard nodig zijnde woningbouw in de dorpen, kunnen hierdoor een extra impuls krijgen. En niet te vergeten het Stadspark Apeldoorn, met de nodige vergroening daarbij. Essentieel voor de binnenstad. De VVD is hier blij mee en is er ook tevreden over dat wat we vorige week van de wethouder financiën hebben begrepen dat de raad aan het stuur blijft. Daarnaast hopen we dat de benodigde investeringen rondom de warmtepompen voor onze inwoners, zoals in het coalitieakkoord ook vermeld staat, verder van de grond gaat komen. Dit is een van de elementen die hard nodig zal zijn om onze ambities ook op dat vlak te kunnen halen.  

We investeren in onze bloeiende economie, om deze nog meer te laten bloeien. Dat moet ook, want werkgelegenheid dichtbij is belangrijk voor onze huidige, maar ook toekomstige inwoners. Daar is dan ook meer ruimte voor nodig. We zijn blij met de investeringen in ‘Ecofactorij 2’, maar we zijn er daarna nog niet. Het versterkt elkaar en met de krappe arbeidsmarkt zoals deze er nu is, is het nog belangrijkrijker om te zorgen voor voldoende banen dichtbij huis in een aantrekkelijke woonomgeving. Dat heeft Apeldoorn en dat wordt nog beter.

We zien als VVD in deze Voorjaarsnota ook dat het lastig is om te voorspellen hoe we er over 4 jaar voor staan. Een onzekere factor, die het soms wel spannend maakt. Voor de VVD geldt hierbij het principe van goed en nuttig met het geld van onze inwoners omgaan. Ja, er zitten zeker risico’s aan de investeringen die we doen, maar dat neemt niet weg, dat het voor ons allemaal wat gaat opleveren. Zo is het ook met het verdedigen van je promotie, als je het niet doet, weet je zeker dat je niet verder komt.

Wij hebben om die reden ook het initiatief genomen, samen met de SP en de PvdD, om de hondenbelasting af te schaffen. We zien dit nu terug in de begroting, door het terug te brengen naar een kostendekkende belasting. Dat snappen wij als VVD, maar vinden het ook jammer. Neemt niet weg dat we dit zullen blijven volgen. We verwachten dat als het wel in totaliteit afgeschaft kan worden, het college daar dan ook mee komt, in navolging van de aangenomen motie. Datzelfde geldt voor het verlagen van de OZB, we snappen dat dit nu nog niet kan, maar het is wel van belang dat we dit ieder jaar goed bekijken en bezien. Ook dat past bij de lef en ambitie die we uitstralen.

Het onderwerp veiligheid dragen wij altijd een warm hart toe. We zien dat ook hier de grote stedenproblematiek om de hoek komt kijken. Maar waar we ons nog het meeste zorgen over maken is de veiligheid op straat. Dat is ook de reden van mijn collega’s mevrouw Hilferink en de heer Stob, wederom vragen hebben gesteld over de toegenomen overlast op straat. Met name in en om het centrum, van mensen die wat verward ogen/overkomen. Dat baart ons echt zorgen. Het kan niet zo zijn dat als je van de fietsenstalling naar het Raadhuisplein loopt, je 3 keer wordt aangesproken op een niet zo prettige manier. Dat is geen visitekaartje voor onze fijne stad!

Dat brengt mij ook nog op een ander belangrijk element in het gastvrij zijn voor onze bezoekers, maar ook onze eigen inwoners. Dat zijn de parkeertarieven hier in de Apeldoorn. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik mij daar best een beetje voor schaam. Deze stralen weinig lef en ambitie uit, want op deze manier nodigen we mensen niet uit om lang in de binnenstad te blijven door nog een winkel te bezoeken of even lekker een hapje te gaan eten. Ze zijn echt veel te duur, zeker als je het vergelijkt met onze omgeving. We zullen hiervoor met een voorstel komen.

Over lef en ambitie gesproken trouwens, Apeldoorn West; daar gaat nu gelukkig op doorgepakt worden om eindelijk een oplossing te vinden voor de parkeerproblematiek aldaar. De VVD had wel gehoopt op iets meer concreetheid in deze Voorjaarsnota, maar vorige week hebben we van de wethouder financiën begrepen dat deze concretisering zeker in de MPB terug moet gaan komen. Daar zijn wij heel tevreden over, want de bereikbaarheid van onze toeristische attracties is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van onze stad. Daarom is de VVD ook tevreden te lezen dat er een PM post is opgenomen voor de tunnel aan de Laan van Spitsbergen. Ja, het is een PM post, dat is dan nog wel jammer, maar we kijken uit naar de verdere uitwerking daarvan.

Om terug te komen waar ik mee begon, obesitas onder kinderen. Zoals donderdag ook gezegd werd tijdens haar verdediging, is het belangrijk om meerdere elementen naast elkaar te gaan doen. Samen komen we tot een succes. Dat is ook de reden dat we in het coalitieakkoord ‘spelen en bewegen in de openbare ruimte’ hebben opgenomen om kinderen, maar ook volwassenen in alle vrijheid de ruimte te geven om te spelen en te bewegen, zoals ze dat zelf willen. We zijn blij te lezen in deze Voorjaarsnota dat ook daar mee gestart gaat worden.

Voorzitter, ik rond af. Zoals u hoort, ik ben tevreden met deze Voorjaarsnota, die lef en ambitie uitstraalt. Het is nu zaak om gezamenlijk te kijken wat er ook allemaal gaat lukken, want daar ligt nu de grootste uitdaging. Maar bovenal, breng de goede dingen bij elkaar. Creëer gezamenlijkheid in de uitvoering en zorg dat wát we willen uitstralen als Apeldoorn, zal staan als een huis!

 

Tim Kamphuis
Fractievoorzitter VVD